Tylko 4 kroki do
posiadania firmy zagranicą

Unia Europejska

Bułgaria

 • Liniowy podatek PIT oraz CIT - 10%;
 • Stały kurs walutowy - 1 BGN = ok. 0.5 EUR;
 • Brak poboru zaliczek na podatek CIT w danym roku podatkowym;
 • Stawki VAT na poziomie: 20%, 9% lub 0%.
Oferta i wycena Więcej

Bułgaria, chociaż należy do grupy krajów bałkańskich, stanowi potencjalnie jedno z najlepszych miejsc do zakładania lub przenoszenia swojej działalności gospodarczej. Liczne ułatwienia oraz szybkość postępowań sądowych dodatkowo wpływają na pozytywny wizerunek tego miejsca w oczach potencjalnych inwestorów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Bułgaria jest również krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Przedsiębiorców zapewne zainteresują korzystne warunki podatkowe. System podatkowy jest tam bardzo prosty i przyjazny, a dzięki temu Bułgaria stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie, w którym można założyć firmę.

Bułgaria jest tak zwanym “rajem podatkowym”, a jej największą zaletą jest prosty i przejrzysty system podatkowy. Warto zaznaczyć, że Polska podpisała z Bułgarią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w tym gronie znajduje się 50 państw na świecie, z czego 15 państw w EU. Polska umowa z roku 1994 roku jest bez wątpienia korzystna z punktu widzenia polskiego podatnika zakładającego tam firmę lub spółkę.

To jednak nie jedyna zaleta Bułgarii. Obowiązuje tam zwolnienie podmiotowe VAT do kwoty 25.000 EUR, przy czym zwolnienie traci się od następnego miesiąca, w którym kwota zwolnienia została osiągnięta. Ważne jest to, że do ostatniego dnia miesiąca, zwolnienie dalej przysługuje. Ulg dla różnych przedsiębiorstw i firm jest jednak o wiele więcej. Dodatkowo obowiązuje dieta od podróży służbowych z możliwością odliczenia aż 182 dni w roku oraz zwolnienie od opodatkowania dywidendy dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To też nie wszystko. Organy podatkowe w Bułgarii są przyjazne przedsiębiorcom. Jako jeden z przykładów można podać niskie kary za przewinienia podatkowe, które dają komfort podejmowania decyzji.

Czechy

 • Kwartalne lub miesięczne rozliczenie VAT;
 • Odliczenie naliczonego podatku VAT przy zakupie pojazdów;
 • Procedura importu zapewniająca neutralność podatku VAT;
 • Dogodne położenie geograficzne niedaleko Polski;
 • Przyjazne odpowiedniki polskich organów podatkowych i finansowych;
 • Niższe podatki w porównaniu z Polską (podatek PIT wynosi 15%, CIT 19%);
 • Uproszczone zasady sprawozdań finansowych;
 • Wysokie podstawy odliczeń podatkowych i ułatwienia związane z ich ewidencją.
Oferta i wycena Więcej

Przepisy podatkowe w Czechach umożliwiają również, tak samo jak w Polsce, odliczyć pewną kwotę od osiągniętego przychodu, jednakże w przypadku Czech, system podatkowy pozwala na odliczenie od 40% do nawet 60% jako kosztów działalności, bez konieczności ich udokumentowania, nie wspominając już o nawet pełnych 100% odliczeń z przychodów od działań proekologicznych lub wydatków na badania i rozwój.

Prawo Republiki Czeskiej jest mniej skomplikowane oraz oferuje większe możliwości odliczeń w porównaniu do warunków panujących w Polsce. Warto również zwrócić uwagę na brak podatku od czynności cywilnoprawnych oraz fakt, że sprawozdania finansowe można składać drogą elektroniczną. Dodatkowo spółki mają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, który został zapłacony w paliwie używanym w prywatnych samochodach. Warto przy tym również wspomnieć, że VAT w Czechach wynosi 21%.

Republika Czeska w przeciwieństwie do Polski nie zna takiego pojęcia jak podatek od czynności cywilnoprawnych. Należy przez to rozumieć, że sama umowa spółki oraz inne umowy, na przykład sprzedaży i kupna, lub założenia spółki nie są opodatkowane, co w rzeczywistości dodatkowo obniża koszty działalności gospodarczej. Czas założenia spółki to od 3 do 4 tygodni.

Litwa

 • Zredukowany podatek dochodowy dla małych firm: 0-5% (próg dochodowy 300 tyś. Euro;
 • Szeroki dostęp do instrumentów finansowych;
 • Dostęp do jednego z najszybszych na świecie systemu udzielania licencji;
 • Rozwinięta sieć obsługi portowej i celnej,
Oferta i wycena Więcej

Litwa to kraj o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej plasujący się wysoko w rankingach swobody gospodarczej.  Kraj ten zaskakuje łatwością w wyszukiwania informacji na temat wysoko wykwalifikowanej, ale konkurencyjnej cenowo siły roboczej na Litwie. Wiele zachęt podatkowych i opcji finansowania przyciąga inwestorów z różnych zakątków świata.

Najcenniejszym dorobkem litwy jest branża Fintech - szybko rozwijająca się dziedzina na styku tradycyjnych finansów i najnowocześniejszych technologii informatycznych. W porównaniu z innymi ośrodkami Fintech, Litwa wypracowała bardzo spójny ecosystem. Począwszy od organu regulacyjnego, często określanego mianem najbardziej postępowego w UE, poprzez rząd, który rozumie wartość szybkiej adaptacji, aż po stowarzyszenia branżowe budujące bliską sobie społeczność, istnieje wspólne zobowiązanie do zapewnienia sprawnego funkcjonowania technologii Fintech.

 

 

 

Łotwa

 • Korzystne położenie geograficzne;
 • Brak sporów z Federacją Rosyjską, co znacznie ułatwia handel;
 • Podatek od osób prawnych (CIT) wynosi jedynie 15%;
 • Brak ceł (jako członek EU Łotwa nie może nakładać ceł na produkty, w tym również na produkty sprowadzane z Polski);
 • Rozwinięta infrastruktura (drogowa, wodna, lądowa oraz powietrzna);
 • Bank Światowy umieścił Łotwę na wysokim, bo aż 24 miejscu w rankingu Doing Business.
Oferta i wycena Więcej

Dlaczego Łotwa jest atrakcyjnym miejscem do założenia lub przeniesienia tam swojej działalności gospodarczej? Aby odpowiedzieć na pytanie zadane, należy przeanalizować sytuację polityczną, geopolityczną oraz geograficzną tego niewielkiego, nadbałtyckiego kraju.

W pierwszej kolejności, Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej, co pozwala między innymi polskiemu przedsiębiorcy na bezproblemowy eksport i import towarów oraz usług z pominięciem cła.

Po drugie, Łotwa graniczy z Litwą, Estonią, Białorusią oraz Rosją. Jest to niewątpliwa zaleta, ponieważ kontakt Łotwy ze swoimi sąsiadami jest bardzo dobry. Z tego też powodu, jakiekolwiek kontakty na poziomie z zagranicznymi kontrahentami będą znacznie lepsze, niż na linii Polska-Białoruś-Rosja.

System podatkowy na Łotwie jest prosty i przejrzysty, a dodatkowo, bardzo korzystny. Warto na wstępie wspomnieć, że podstawowa stawka VAT wynosi 21%, a obniżona 12% i 0%. Dla porównania, w Polsce stawka podatku VAT wciąż wynosi 23% i nic nie zapowiada zmian na lepsze. Dodatkowo podatek CIT z dywidendy dla nierezydentów wynosi jedynie 15% (w Polsce 19%).

Do długiej listy zalet należy też dodać proste zasady zakładania spółek i niskie opłaty. Czas założenia spółki wynosi około 25 dni, a ten czas może być przyspieszony za niewielką opłatą. 1-dniowy proces kosztuje 88,77 zł, a 3-dniowy proces kosztuje 255.24 zł. Dodatkowo wiele rzeczy można załatwić przez internet. Warto też wspomnieć o tym, że kapitał założycielski wynosi 2.846 EUR lub nawet 1 EUR.

 

Dodatkowo rząd łotewski ustanowił dwie, specjalne strefy ekonomiczne takie jak: Liepaja i Rezeke (również należy pamiętać o Wolnym Porcie Ventspils). Firmy, które zdecydują się na założenie i prowadzenie swojego przedsiębiorstwa w tych miejscach posiadają następujące przywileje:

 1. Zwolnienie z VAT;
 2. Zwolnienie z ceł i opłat akcyzowych;
 3. Do 100% zwolnienie z podatku od nieruchomości;
 4. Do 80% zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rumunia

 • Podstawowa stawka linowego CIT: 16%
 • Stawka PIT: 10%
 • Podatek od dywidend: 5%
 • Preferencyjna stawka dla mikroprzedsiębiorstw: 1-3% (poniżej progu przychodowego 300 tyś. Euro)
 • Podatek od zbytych nieruchomości i przychodów kapitałowych: 3%
 • Zwolnienia z podatku PIT dla pracowników firm budowlanych i sektora IT
 • Podatek od zysków ze zbycia udziałów: 1%
 • Straty operacyjne mogą być przenoszone na okres pięciu lat w celu skompensowania 

 

 

Oferta i wycena Więcej

 Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej od 2007 roku i członkiem NATO położonym między pasem Karpat i gór bałkańskich, z dostępem do morza czarnego. Co zapewnia możliwość prowadzenia działalności handlowej z wschodem i krajami położonymi w Europie.

Obecnie Rumunia, po zmianach ustawodawczych postrzegana jest niemal raj podatkowy dla holdingów, a także ogólnie jako atrakcyjne miejsce prowadzenia inwestycji.  

Władze państwowe aktywnie zachęcają inwestorów do tworzenie miejsce pracy w kraju.

W ciągu ostatniej dekady Rumunia stała się ważnym partnerem dla przedsiębiorstw specjalizujących się outsourcingu usług IT. Atrakcyjność wynikający ze stosunku jakości pracy wykonywanej przez rumuńskich specjalistów i konkurencyjności skali wynagrodzeń w stosunku do bardziej rozwiniętych rynków.

Sektor IT w Rumunii pozostaje jednym z  kluczowych dla gospodarki tego kraju z wolumenem obrotów na poziomie 6,2 miliarda euro w 2019 roku. Prawie 53% firm w liczbie przekraczającej 30 tysięcy, które specjalizują się w tworzeniu oprogramowania i świadczeniu usług wsparcia technicznego jest kontrolowana przez inwestorów z zagranicy.

Słowacja

 • Kwartalne lub miesięczne rozliczenie VAT;
 • Łatwa procedura zgłaszania nabycia nieruchomości;
 • Odliczenie naliczonego podatku VAT przy zakupie pojazdów;
 • Jednomiesięczny czas rejestracji spółki s.r.o. („spoločnosť s ručením obmedzeným” -zbieżna forma prawna z polską sp. z o.o.);
 • Współdzielenie granicy z Polską i Ukrainą;
 • Dostępność subsydiów dla zagranicznych inwestorów (co obejmuje dotacje pieniężne na nabycie środków trwałych i ulgi podatkowe, tudzież dotacje gotówkowe na nowo utworzone miejsca pracy;
 • Uproszczony system sprawozdawczości dla mikro i średnich przedsiębiorców;
 • Podatek dochodowy osób prawnych: 21% lub 15% (decyduje forma prowadzenia działalności);
Oferta i wycena Więcej

Słowacja zlokalizowana jest  w centrum Europy Środkowej i Wschodniej. Graniczy z kilkoma krajami; Czechią, Austrią, Polska, Ukraina i Węgrami. To centralne położenie sprawia, że Słowacja jest idealnym miejscem do realizacji importu i eksportu na cały kontynent, szczególnie z zachodnia części posiada zaawansowaną infrastrukturę połączoną z siecią logistyczną.

Słowacja posiada liczne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dziesiątkami państw europejskich i nieeuropejskich. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala na zrównoważone płacenie podatków w jednym kraju i zabezpiecza przez opodatkowaniem zysku w drugim kraju. W ramach bilateralnych umów  opłaty licencyjne, dywidendy i zyski kapitałowe mogą być zwolnione z opodatkowania lub mogą kwalifikować do płacenia preferencyjnych stawek podatkowych. Transparentne zasady opodatkowania są szczególnie ważne w relacjach między spółkami zależnymi, gdzie jeden z podmiotów posiada rezydenturę innego kraju.

Zwolnienia w opodatkowaniu dywidendy. Przedsiębiorcy mogą zdecydować o zastąpieniu podatku dywidendowego nieco wyższą stawką podatku dochodowego od osób prawnych pozwala to uniknąć opodatkowania dywidend otrzymanych z zagranicy. Korzyść ta umożliwia każdemu rozpoczynającemu działalność na Słowacji płacenie niższych kwot należności podatkowych od ogółu dochodów. Ponadto,  niektórych przypadkach straty kapitałowe mogą być odliczane lub przenoszone na kolejne okresy.

Węgry

 • Najniższy podatek dochodowy dla podmiotów prawnych na kontynencie (9%);
 • Błyskawiczne procesowanie wniosków w sądach gospodarczych;
 • Niski kapitał zakładowy dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - 3 mln. Forintów.
Oferta i wycena Więcej

Węgry to kraj środkowo-europejski z populacją prawie 10 milionową populacją, bez dostępu do morza. Państwo to stworzyło optymalne warunki prowadzenia działalności dla małych i średnich firm.

Zgodnie z ustawą o Podmiotach Prawnych, spółki lub stowarzyszenia mogą być zakładane przez osoby fizyczne niebędące rezydentami oraz inne podmioty nie będące rezydentami, bez osobowości prawnej. Zaś jednoosobową działalność mogą zakładać tylko rezydencji węgierscy. Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych pełną zdolność do czynności prawnych, nabywają prawa, przejmują zobowiązania na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego i pod nazwą prowadzonej firmy. Każdy oddział wymaga rejestracji urzędowej z podaniem informacji o osobach reprezentujących. Którymi mogą zostać osoby fizyczne zatrudnione w oddziale lub przydzielone w oddziale na czas nieokreślony.

Przepisy węgierskie stanowią że adres podnajęty dla prowadzonej działalności musi być zgłoszony. Potocznie nazywane adresy wirtualne, podnajęte od wynajmujących są legalnym rozwiązaniem  uznawanym w procesie rejestracji podatnika VAT.

Węgierski rynek pracy pozwala zatrudniać z blisko 60% oszczędnościami w stosunku kosztów pracy, które przedsiębiorcy ponoszą w krajach zachodniej Europy.

Podatnicy podatku dochodowego (CIT) na Węgrzech mogą czuć się komfortowo gdyż płacąc najniższą stawkę na kontynencie (9%) wciąż mogą liczyć na ulgi podatkowe. Do których możemy zaliczyć:

- inwestycyjne ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw;

- ulgę podatkowa na rozwój;

- ulgę podatkowa na wsparcie drużyn sportowych,

Europa poza Unią

Gruzja

 • Strategiczne położenie geograficzne;
 • 24 miejsce w raporcie Doing Business;
 • Podatek VAT na poziomie 18%;
 • Szybka rejestracja spółek;
 • Możliwość powołania dyrektora nominowanego;
 • 4 specjalne strefy ekonomiczne;
 • Dostęp do taniej, wykwalifikowanej kadry;
Oferta i wycena Więcej

Gruzja to kraj, który całkiem niedawno zaczął przeistaczać się z małej prowincji w inwestycyjną potęgę. Dzięki licznym reformom gospodarczym, stworzono tam unikatowe warunki, pozwalające na sprawne zakładanie działalności gospodarczych, nie tylko przez samych obywateli Gruzji, ale również przez obcokrajowców. Wystarczy przytoczyć sam raport Doing Business, który umieścił ten kraj w pierwszej 30-stce (24 miejsce) krajów na świecie, które są najbardziej przyjazne przedsiębiorcom.

Z uwagi na swoje unikatowe położenie geograficzne oraz reformy gospodarcze, Gruzja ma do zaoferowania wiele udogodnień dla przedsiębiorców, w tym 6 niskich progów podatkowych, takich jak:

  1. Podatek dochodowy CIT - 15 %;
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 20%;
  3. Podatek od dywidend - 5%;
  4. Podatek od nieruchomości - 1%;
  5. Stawka VAT - 15%, a w tym 0% na: eksport, usługi finansowe, prywatyzację przedsiębiorstw, usługi medyczne oraz import maszyn.

Na podstawie wysokości ustanowionych podatków, łatwo zauważyć kierunek rozwoju Gruzji. Dzięki niskim stawkom podatkowym, nie tylko opłaca się eksportować, ale równie i importować towary. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kolejne udogodnienie, które szczególnie spodoba się obcokrajowcom. Rząd Gruzji nie wymaga żadnych pozwoleń na pracę i pozwala na swobodny przepływ ludzi z krajów należących do Unii Europejskiej do Gruzji, wystarczy jedynie posiadanie ważnego dowodu osobistego i mamy pełną swobodę poruszania się.

Dla większości osób, najważniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej będzie zapewne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wygląda proces jej zakładania w Gruzji? Należy zacząć od tego, że spółkę może założyć tylko jedna osoba i to bez fizycznej obecności, jedynie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Nie jest wymagane nawet wniesienie kapitału założycielskiego, a jego ewentualna wysokość zależy tylko od właścicieli spółki. Sporym udogodnieniem jest również możliwość powołania dyrektora nominowanego. Warto dodać jedynie, że każda spółka musi zostać zarejestrowana w Rejestrze Państwowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości Gruzji

Ponadto należy zaznaczyć, że odpowiedzialność jest ponoszona jedynie do wysokości majątku spółki, tak więc sami wspólnicy nie są odpowiedzialni za powstałe długi. Dodatkowo Gruzja nie wprowadziła żadnych obostrzeń dotyczących używanej waluty lub zarządzania swoim przedsiębiorstwem bez posiadania pozwolenia na pobyt w kraju. Można zatem zarządzać spółką z nie będąc fizycznie w Gruzji.

Mołdawia

 • Niskie podatki - CIT wynosi jedynie 12%
 • VAT - 20%
 • Niski kapitał potrzebny do założenia sp. z o.o. - 360 EUR (5.400 MDL)
 • Szybki proces rejestracji
 • Mołdawia jest w unii celnej z Unią Europejską
 • Niskie koszty pracownicze
 • Wysoka ochrona tajemnicy bankowej
Oferta i wycena Więcej

Choć Mołdawia leży na peryferiach Europy i należy do najbiedniejszych krajów na kontynencie, może być dobrym miejscem na założenie, lub przeniesienie działalności gospodarczej. Dlaczego? Po pierwsze, pomimo, że Mołdawia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jest w unii celnej ze Wspólnotą. Oznacza to, że we wspólnym handlu między Mołdawią, nie obowiązują cła i inne taryfy celne. Ponadto Mołdawia wyróżnia się bardzo niskimi podatkami, w porównaniu do większości krajów UE - CIT wynosi zaledwie 12%, a VAT - 20%. Z uwagi na nienajlepszą sytuację gospodarczą w kraju, koszty założenia spółki są niskie - wystarczy zaledwie 360 euro. Jeśli dodamy do tego niskie koszta pracownicze iszybki poziom rejestracji otrzymujemy obraz kraju, którym warto się zainteresować w kontekście działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć

Nasze usługi i czas realizacji

Nasze usługi podczas procesu tworzenia spółki:

 • Przygotowanie dwujęzycznych dokumentów;
 • Zdalnie przeprowadzana rejestrację podmiotu według wskazań;
 • Plan optymalizujący podatki i zobowiązania;
 • Jeden miesiąc gratis na usługę „Wirtualne Biuro” i zniżkę na kolejne miesiące;
 • Dostęp do usług księgowych w promocyjnych cenach;
 • Złożenie wniosku o europejski numer NIP;
 • Rejestracja VAT (w razie konieczności).

Czego wymagamy żeby zacząć

 

Założenie lub przekształcenie spółki może wydawać się trudnym wyzwaniem, pełnym formularzy i biurokratycznych przeszkód. Jeśli jednak wybierzesz usługi Money Matters, otrzymasz nasze pełne wsparcie, dzięki czemu cała procedura będzie ograniczona do kilku kroków.

 

Kroki niezbędne do założenia spółki:

 

 1. Wybór rodzaju spółki - zgodnie z twoimi potrzebami wybieramy najlepszy dla Ciebie rodzaj spółki. Poprzedza to rozmowa, podczas której dokonamy analizy twoich preferencji, po której wybierzemy parametry spółki, najlepiej pasujące do twojego przedsięwzięcia. Dostępne rodzaje to spółka komandytowa, spółka akcyjna, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz. spółka joint venture.
 2. Podpisujesz umowę zlecenie. Najpierw wystawiamy fakturę proforma, następnie zlecenie jest uruchamiane na podstawie przesłanej płatności, która oznacza akceptację regulaminu świadczenia usług. Taką umowę “online” zawieramy każdorazowo.
 3. Wybierasz nazwę i skład osobowy spółki. Nazwa spółki powinna być czytelna, prosta i łatwa do zapamiętania, a przy tym oryginalna.  Ważne jest też to, aby nie kojarzyła się z niczym o charakterze pejoratywnym lub ośmieszającym. Jest to szczególnie istotne, gdy zakładamy spółkę za granicą.
 4. Przygotowujemy dokumenty w języku urzędowym oraz w języku polskim. Po otrzymaniu dokumentów, Money Matters zleca tłumaczenie i rozpoczyna proces rejestracji podmiotu.
 5. Zbieramy poświadczenie pełnomocników - odbiór pełnomocnictw.
 6. Otwierasz z naszą pomocą rachunek z przeznaczeniem na kapitał założycielski. Poprzez kapitał założycielski rozumiemy  pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki. Może być on wyrażony w pieniądzach, ruchomościach, nieruchomościach itp. Warto pamiętać, że środki wniesione na kapitał zakładowy nie muszą pozostać w spółce na stałe. Z chwilą wniesienia ich do spółki stają się one jej własnością – jej majątkiem. Spółka może dysponować tym majątkiem w dowolny sposób, który jednak musi być zgodny z celem działalności spółki.

 7. Składamy w Twoim imieniu wniosek w organie odpowiedzialnym za rejestrację podmiotów.

  Gdy wszystkie dokumenty zostaną zebrane, należy opłacić kapitał zakładowy.Z bankowym potwierdzeniem opłacenia kapitału, prawnik będzie mógł złożyć wniosek do odpowiedniego organu sądowego. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Twoja firma otrzyma numer rejestracyjny, a także identyfikator podatkowy. Podczas procesu przetwarzania wniosku będziemy w stałym kontakcie z Tobą. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji, wszystkie dokumenty i dane firmowe zostaną zabezpieczone

Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek i pełnomocnictwo - do czynności związanych z przygotowaniem i wniesieniem wniosku Klienci udzielają pełnomocnictwa zespołowi prawników;
 • Wzór podpisu/jeśli dotyczy - wymaga poświadczenia notariusza lub placówki konsularnej;
 • Skan dokumentów tożsamości - dokumentami obowiązkowymi są dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy tj. osoby fizycznej lub prawnego reprezentanta podmiotu, zgodnie z odpisem Rejestru Handlowego;
 • Akt Założycielski/ Umowa Wspólników - osoby podpisujące regulują statutu spółki w sferach dopuszczonych przez prawo. Wspólnicy mogą decydować o sposobie powoływania zarządu, kadencjach, dodatkowych regulacjach prawnych dotyczących sposobu zwiększania kapitału zakładowego, obowiązku powołania rady nadzorczej i jej kompetencji oraz zasadach rozwiązania spółki;
 • Deklaracje obowiązkowe - traktowane jako załączniki do wniosku.

.