Zdalne założenie lub zakup spółki
niemal od ręki bez zbędnych kosztów

Litwa

Prezentowana poniżej oferta jest orientacyjna. Prosimy o kontakt chętnych chętnych do nabycia spółek UAB płatników VAT. Posiadamy w ofercie spółki z licencją na transport drogowy.

 

Pakiet podstawowy zawiera:
Pakiet można rozbudować o usługę pomocy w założeniu konta bankowego.
Dokumenty elektroniczne są bezpłatne. Opłaty naliczane są dokumenty w formie papierowej.
Rejestracja podatnika VAT jest dobrowolna. Można dokonać rejestracji do VAT na potrzeby świadczenia usług elektronicznych bez utraty przywileju zwolnienia podmiotowego.
Usługi opcjonalne:
Opłata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Pakiet podstawowy usług sekretarskich - wynajmu pracownika administracyjnego zawiera 20 godzin.
Zakup usługi podnajmu biura jest opcjonalny. Minimalny okres trwania umowy podnajmu biura to trzy miesiące.
Zakup usług księgowych zabezpiecza działalność spółki. Polecamy wykupić usługi księgowe.
Oficjalnie nie jest wymagana, ale zaleca się ją mieć, gdyż uwiarygadnia dokumenty firmowe.
Dostawa dokumentów na adres w EU waha się od 1-3 dni roboczych. Okres oczekiwania na dokumenty uwierzytelnione jest dłuższy o kolejna dwa dni robocze.
Razem

Warto wiedzieć

WARTO WIEDZIEĆ

JAK ZAŁOŻYĆ LITEWSKĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „UAB”?

  1. Rejestracja spółki UAB rozpoczyna się od rezerwacji nazwy dla firmy za pomocą formularza JAR-5 w państwowym Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw.

Wypełniając formularzy: zalecamy wymienić więcej niż jedną nazwę by uniknąć oddalenia wniosku.

W wnioskiem o tymczasową rezerwację nazwy do Rejestru mogą wystąpić osoby fizyczne i  osoby prawne.  Rezerwację uzyskujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

  1. Formowanie umowy spółki lub aktu założycielskiego.

Dokumenty założycielskie muszą zostać zatwierdzone w formie pisemnej przez wspólników lub osoby przez nich upoważnione. Od osób upoważnionych wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa.

  1. Otwarcie rachunku kapitałowego.

Po podpisaniu aktu założycielskiego osoba upoważniona przez założycieli lub sam założyciel otwiera rachunek bankowy celem złożenia depozytu początkowego. Minimalny kapitał założycielski dla spółek UAB wynosi 2500 EUR. Po rejestracji wpłaty na rachunku bankowym bank wystawia stosowne zaświadczenie.

  1. Przygotowanie dokumentów założycielskich.

Zwykle w ramach usługi prawnej radcy prawni lub notariusze przygotowują pakiet rejestracyjny dokumentów.

W przypadku, gdy założycielem jest jedna osoba fizyczna zestaw dokumentów założycielskich składa się z:

- aktu założycielskiego;

-oświadczeniu założyciela (wspólnika);

-  statut (akt konstytucyjny);

-  listy wspólników;

- pisemnej zgoda właściciela lokalu na podnajem adresu do prowadzenia działalności;

- wspomnianego wcześniej zaświadczenia bankowego o dokonaniu wpłaty kapitału;

- formularzy rejestracyjnych,

W przypadku więcej niż jednego wspólnika zestaw dokumentów składa się z:

- umowy wspólników;

- protokołu z Walnego Zgromadzenia Wspólników;

- statutu (akt konstytucyjnego);

-  listy wspólników UAB;

- pisemnej zgoda właściciela lokalu na podnajem adresu do prowadzenia działalności;

- zaświadczenia bankowego o dokonaniu wpłaty kapitału,

  1. Finalizacja.

W przypadku stwierdzenia przez notariusza lub radcy prawnego, że ​​wszystkie dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i są zgodne z obowiązującymi w tym dniu przepisami można udać się do urzędu o nazwie Centralny Rejestr, po litewsku „Registrų centras”, który rejestruje nową spółkę UAB w ciągu 3 dni roboczych na podstawie przedłożonych dokumentów.