Zdalne założenie lub zakup spółki
niemal od ręki bez zbędnych kosztów

Rumunia

Jesteś zainteresowany nabyciem lub założeniem spółki w Rumunii użyj funkcji udostępnionego kreatora.

Nasze narzędzie  pomoże Ci dobrać składniki zamówienia dopasowane do potrzeb. jeśli pojawią wątpliwości co do wyboru usług i produktów poproś naszego konsultanta o pomoc, który wyjaśni wszystkie

zagadnienia związane z procesem założenia lub przejęcia podmiotu.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebujesz naszej pomocy w wyszukaniu funkcjonującego podmiotu świadczącego wyżej wymienione usługi lub powołaniu n

Pakiet podstawowy zawiera:
Pakiet można rozbudować o usługę pomocy w założeniu konta bankowego.
Dokumenty elektroniczne są bezpłatne. Opłaty naliczane są dokumenty w formie papierowej.
Rejestracja podatnika VAT jest dobrowolna. Można dokonać rejestracji do VAT na potrzeby świadczenia usług elektronicznych bez utraty przywileju zwolnienia podmiotowego.
Usługi opcjonalne:
Opłata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Pakiet podstawowy usług sekretarskich - wynajmu pracownika administracyjnego zawiera 20 godzin.
Zakup usługi podnajmu biura jest opcjonalny. Minimalny okres trwania umowy podnajmu biura to trzy miesiące.
Zakup usług księgowych zabezpiecza działalność spółki. Polecamy wykupić usługi księgowe.
Oficjalnie nie jest wymagana, ale zaleca się ją mieć, gdyż uwiarygadnia dokumenty firmowe.
Dostawa dokumentów na adres w EU waha się od 1-3 dni roboczych. Okres oczekiwania na dokumenty uwierzytelnione jest dłuższy o kolejna dwa dni robocze.
Razem

Warto wiedzieć

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SRL - mini podatnik

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje w języku rumuńskim oznaczona jako Societate cu Raspundere Limitata (w skrócie SRL). To jedna z najpopularniejszych form obok spółki akcyjnej, spółki komandytowej oraz mikro-przedsiębiorstwa forma z osobowością prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Rumunii. Spółka może być założona, przez dwie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych. Proces zakładania spółki nie jest przewlekły, gdyż można go przeprowadzić w ciągu jednego miesiąca.


Przygotowanie.
Przed przystąpieniem do zawiązania spółki należy dokonać rezerwacji nazwy. Jeśli, pod pożądaną nazwą nie występuje żadna firma to Sąd Administracyjny dokona rezerwacji nazwy na okres trzech miesięcy, wyznaczając odgórnie czas na złożenie dokumentów rejestrowych.
W międzyczasie należy wyszukać miejsce spełniające warunki techniczne dla siedziby spółki i do prowadzenia działalności. Wyjątkowo potraktować ten krok, jeśli wspólnicy zamierzają ubiegać się o rejestrację podatnika VAT. Dlatego, że w Rumunii Urząd Skarbowy prowadzi białą listę najemców hostujących firmy na terenie kraju. Możemy spotkać się z odmową rejestracji podatnika VAT, jeśli podnajęte biuro, którym dysponujemy nie spełnia przewidzianych Ordynacją Podatkową norm dla wszczęcia kontroli skarbowej bez obecności podatnika.


W następnym kroku tworzy się Akt Konstytucyjny, czyli oficjalny dokument zawierający najważniejsze informacje – takie jak; nazwa i siedziba firmy, przedmiot działalności, wysokości kapitału zakładowego, informację o liczbie udziałów, wartość nominalna poszczególnych wkładów oraz inne postanowienia fakultatywne. Rumuński Kodeks Handlowy nie nakazuje zawarcia umowy między wspólnikami z udziałem notariusza. Stąd, tego forma dokumentu może być dowolna. Pod warunkiem, że treść będzie zgodna z nałożoną procedurą przez uchwały Kodeksu Handlowego. Natomiast, dokumenty towarzyszące takie jak wzór podpisu Administratora czy oświadczenie woli wspólników muszą być uwiarygodnione przed notariuszem w kraju lub za granicą.
Zwyczajowo, Akt Konstytucyjny nadaje uprawnienia do kierowania spółką Administratorom.  Ich funkcja podstawowa to nadzór nad sprawami spółki i reprezentacja spółki przed innymi osobami lub instytucjami. Pozycję tą można przyrównać do mandatu Prezesa/Zarządu polskich organizacji.

PKD.
Określenie przedmiotu działalności dla spółki SRL dokonujemy przez wpisanie do Aktu Konstytucyjnego spółki kodów z klasyfikacji CAEN. Jest to zadanie istotne, gdyż wpływa na przypisanie stawek w kasach fiskalnych. Jak można wywnioskować z powyższego w Rumunii stosuje się matrycę stawek VAT.

Kapitał założycielski.
Przed uwierzytelnieniem dokumentów, obowiązkiem nowo powołanego Administratora, reprezentujących spółkę w czynnościach procesowych jest założenie rachunku bankowego, na który to wspólnicy składają zgodnie depozyt założycielski zgodnie z postanowieniami Aktu Konstytucyjnego. Najmniejszy kapitał można ukonstytuować w kwocie dwudziestopięciokrotnie niższej aniżeli w Polsce - 200 Lei.

Procesowanie wniosku.
Wg. Naszego rozwiązania – finalne załączenie dokumentów na dziennik podawczy sądu właściwego miejscowego zgodnie z adresem siedziby odbywa się przez pełnomocnika procesowego. Jest nim zwyczajowo radca prawny zaznajomiony z prawem gospodarczym. Dzięki temu zapewniamy bezproblemowy kontakt z instytucjami w Rumunii.
Decyzję o rejestracji spółki SRL publikuje się w postaci ogłoszenia w rumuńskim Dzienniku Urzędowym.

Rejestracja VAT.

Po założeniu firmy przystępujemy do rejestracji nowej firmy w rejestrze podatników VAT i prowadzonym przez Krajową Administrację Podatkową. To zadanie wymaga szczególnej staranności i opiera się na rzetelnej oceny zamierzeń. Proces poprzedza nawiązanie relacji z księgowymi.