Stawki podatku VAT w EU według państw wspólnotowych

Stawki podatku VAT w EU według państw wspólnotowych

Podatki / 28 lipca 2021

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w 26 krajach Unii Europejskiej?

Informacja na temat podstawowych i preferencyjnych stawek podatku VAT (Value- Ddded Tax) czyli podatku od wartości dodanej.

Unia Europejska ustala ogólne zasady dotyczące podatku VAT poprzez Europejskie Dyrektywy VAT. Minimalna stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%.

26 państw członkowskich ma swobodę w ustalaniu własnych standardowych stawek VAT. UE zezwala również na stosowanie maksymalnie dwóch stawek obniżonych, z których najniższa musi wynosić nie mniej niż 5%. 

Poniższa tabela zestawia aktualne stawki podatku w EU według poszczególnych państw wspólnotowych na dzień 28.07.2021 r.

 

Kraj

Stawka podstawowa

Stawki preferencyjne

Austria

20%.

10% ,  13% , 19%

Belgia

21%.

6%, 18%

Bułgaria

20%.

9%

Chorwacja

25%

13%, 5%

Cypr

19%

5%, 9%

Czechy

21%

15% , 10%

Dania

25%

Zwolnione usługi; opieki zdrowotnej edukacji, kultury.

Estonia

20%

9%

Finlandia

24%

14%, 10%

Francja

20%

5.5%,  2,1% stosuje się dla leków, prasy i portal informacyjnych.

Grecja

24%

13%

Niemcy

19%

5.5% - określone produkty rolne.

Hiszpania

21%

10%, 4%

Irlandia

23%

13.5%, 4.8%, 9%

Włochy

22%

4%,  5%, 10%

Łotwa

21%

5% - określone produkty rolne.

Litwa

21%

9%, 5%

Luksemburg

17%

14%, 3%,  8%

Malta

18%

5%, 7%

Monaco

20%

 5.5%, 10%, 2,1%

Holandia

21%

9%

Polska

23%

8%, 5%

Portugal

23%

6%, 13%

Romania

19%

9%, 5%

Slovakia

20%

10%,  6%

Słowenia

22%

9,5%, 5%

Szwecja

25%

12%, 6%

Węgry

25%

12%,  6%