Licencja transportowa na Słowacji - podstawowe zagadnienia.

Licencja transportowa na Słowacji - podstawowe zagadnienia.

Koncesje i zezwolenia / 14 lipca 2021

Licencja przewoźnika na transport krajowy i międzynarodowy na Słowacji Jak uzyskać?

Jeśli rozważasz uruchomienie firmy na Słowacji świadczącej licencjonowany przewóz zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Badania wskazują, że główny trend, który powinien się utrzymać w branży transportowej w perspektywie kolejnych pięciu lat, jest wzrost popytu na usługi transportowe dla przewozów samochodowych.
Prezesi polskich firm mogą być zainteresowani ekspansją działalności z Polski do krajów sąsiadujących takich jak Litwa i Słowacja.
Poniższy artykuł rzuca światło na najważniejsze zagadnienia związane z uzyskaniem zezwolenia na transport drogowy na Słowacji.

Posiadanie zabezpieczenia finansowego.
Wprowadzanie zmian do rejestru – czyli zastępowanie starego wpisu nowym kosztuje nie więcej 150.00 Euro. Każda liczba wniosków o wpis do rejestru zmian lub uzupełnień danych dotyczących jednej zarejestrowanej osoby, zawartych w jednym wniosku o wpis do rejestru, jest objęta jedną opłatą.
Biorąc pod uwagę powyższe, zwiększenie kapitału zakładowego uchwałą podjętą przez spółkę wymusi pokrycie kapitału na rachunku bankowym dopiero w  następnym roku działalności.

Przykładowo, kapitał zakładowy 20 tyś. Euro upoważnia do rejestracji (3) ciągników. Odpowiednio, 9 tyś. Euro wystarcza na rejestrację pierwszego ciągnika  i każde kolejne 5 tyś. Euro pozwala dopisać do licencji następny ciągnik.
Wiarygodność finansową można również i bez wkładu pieniężnego przy użyciu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Należy jednak pamiętać, że Słowacja niewielki kraj, gdzie gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe są niemal 30% droższe niż podobne produkty w Polsce.

Kompetencje zawodowe w firmie transportowej
Kolejnym warunkiem koniecznym, który musi spełnić przedsiębiorca jest wykazanie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem. Kwalifikacje te może posiadać sam przedsiębiorca wieku co najmniej 21 lat lub osoba "powiązana" z firmą transportową, np. dyrektor zarządzający, pracownik, udziałowiec (musi posiadać co najmniej 15% udziałów w przedsiębiorstwie). W każdym przypadku osoba ta musi zostać wyznaczona na zarządzającego transportem na mocy dekretu o mianowaniu. Z racji tego że mamy do czynienia z obcokrajowcami wymienioną dokumentację należy przetłumaczyć po zleceniu tłumaczenia przysięgłego.

Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego
Zgodnie z ustawą nr 56/2012 Dz.U. o transporcie drogowym konieczne jest, aby pojazd posiadał homologację dla celów tego transportu, spełniał warunki nałożone na jego stan techniczny, sprawdzony za pomocą badania zdatności do ruchu drogowego i WE. W przypadku zainteresowania transportem towarów niebezpiecznych w ramach umowy ADR, którą związana jest Republika Słowacka, wymagane jest specjalne zezwolenie na przebudowę pojazdu do celów transportu towarów niebezpiecznych, a następnie zatwierdzenie tej przebudowy przez właściwy organ transportowy.
Pojazdy muszą być zarejestrowane w Republice Słowackiej w celu uzyskania licencji transportowej.

Podstawowe opłaty administracyjne:
- uznanie homologacji pojazdu przywożonego indywidualnie : 300,00
- kontrola techniczna: 30.00 – 50.00
- opłata rejestracyjna i ubezpieczenie OC (oszacowanie wymaga zaimportowania danych szczegółowych dotyczących pojazdu). Najistotniejszym parametrem jest pojemność silnika.

Zaplecze techniczne.
Tj. miejsce, w którym samochody ciężarowe mogą być konserwowane, garażowane. Zapotrzebowanie na miejsce jest uzależnione od liczby pojazdów. Dla każdego pojazdu należy przewidzieć 60 m2 powierzchni. Baza techniczną dokumentujemy aktami własności nieruchomości lub umowami najmu. Może zaistnieć potrzeba wnioskowania do urzędu gminy na utworzenie takiej bazy na jej obszarze katastralnym. Zalecamy podjąć umowę z bazą świadczącą usługi parkingowe dla samochodów ciężarowych.


Własność pojazdów.
Wnioskodawca musi udowodnić, że jest właścicielem pojazdów wymienionych we wniosku o wydanie licencji przewoźnika drogowego transportu. Własność pojazdów należy udowodnić za pomocą umów kupna, leasingu lub wynajmu oraz fotokopii zezwoleń technicznych tych pojazdów.

 

Chcesz poszerzyć wiedzę o prowadzeniu działalności transportowej w takich krajach jak Słowacja, Łotwa czy Litwa skontaktuj się z nami przez zakładkę "kontakt".

Dostępne kanały kontaktu (telefon, e-mail, czat, Whatsapp).