Rok podatkowy w Bułgarii

Rok podatkowy w Bułgarii

Podatki / 24 czerwca 2017

Rok podatkowy w Bułgarii

Bułgaria wyróżnia się na tle innych krajów prostym i przejrzystym systemem podatkowym, to oczywiście podatki trzeba płacić w określonych terminach. Poniżej postaram się przybliżyć jak wygląda rok podatkowy w Bułgarii i o czym szczególnie należy pamiętać.

 1. Terminy roczne:
 • 31 stycznia - składanie oświadczeń na podstawie 61 artykułu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w celu opodatkowania rocznego podatku od licencji za rok bieżący. Ponadto do tego terminu, osoby ubezpieczone mogą zmienić rodzaj swojego ubezpieczenia.
 • 31 marca - złożenie deklaracji CIT i zapłacenie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • 30 kwietnia - złożenie deklaracji PIT oraz złożenia sprawozdania dotyczącego dochodu z płatnością (różniącego się od umowy o pracę).
 • 30 czerwca - zapłacenie pierwszej raty podatku od pojazdów silnikowych oraz od nieruchomości
 • 30 października  - zapłacenie drugiej raty podatku od pojazdów silnikowych oraz od nieruchomości.

 

Ważne: każdy podatnik, który zapłaci PIT za cały rok w terminie od 1 marca do 30 kwietnia,  otrzyma 5% rabatu na cały podatek.

 

 1. Terminy kwartalne:

Złożenie oświadczeń PIT i CIT oraz zapłacenie zaległych podatków z poprzedniego kwartału, a także podatek od dochodów z umów cywilnoprawnych, czynszów, dywidend i podatków u źródła:

 • za pierwszy kwartał do 30 kwietnia, lub wcześniej
 • za drugi kwartał do 31 lipca, lub wcześniej
 • za trzeci kwartał do 31 października
 • za czwarty kwartał do 31 stycznia kolejnego roku

 

Ponadto podatek od licencji jest zwracany w czterech równych płatnościach w następujących terminach:

 • za pierwszy kwartał - do 31 stycznia
 • za drugi kwartał - do 30 kwietnia
 • za trzeci kwartał - do 31 lipca
 • za czwarty kwartał - do 31 października.

 

Podobnie jak opisałem to wyżej, każda osoba która zapłaci całkowitą kwotę podatku do 31 stycznia otrzyma rabat wysokości 5% kwoty należnego podatku.

 

 1. Terminy miesięczne:
 • do siódmego dnia miesiąca - złożenie miesięcznego raportu dotyczącego urządzeń fiskalnych w punktach handlowych
 • do czternastego dnia miesiąca - złożenie deklaracji VAT i jej opłacenie.
 • do piętnastego dnia miesiąca - miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy tylko firm, które notują przychody ze sprzedaży powyżej 3 milionów lewa.
 • do dwudziestego piątego dnia miesiąca - deklaracja i wpłata rat ubezpieczeniowych za poprzedni miesiąc. Jeśli dany termin wypada w sobotę, lub niedzielę, jest on przesuwany na kolejny dzień roboczy.

 

 

Dni wolne od pracy - w Bułgarii jest kilkanaście dni, które są wolne od pracy. Część z nich pokrywa się z polskimi świętami, jednak większość wypada w inne dni, z uwagi na odrębną historię i specyfikę każdego kraju. W Bułgarii dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 3 marca - Dzień Wyzwolenia
 • 1 maja - Światowe Święto Pracy
 • 6 maja - Dzień Świętego Jerzego
 • 24 maja - Dzień Świętych Cyryla i Metodego
 • 6 września - Dzień Zjednoczenia
 • 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych - wolne w szkołach, praca toczy się normalnie
 • 24-26 grudnia - Święta Bożego Narodzenia (Wigilia również jest dniem wolnym)
 • Wielkanoc - święto ruchome, Wielkanocny Poniedziałek jest dniem wolnym od pracy.