Pakiet mobilności 2019

Pakiet mobilności 2019

Działalność gospodarcza / 24 kwietnia 2019

Pakiet mobilności 2022

Czym jest pakiet mobilności? Nowe prawo unijne może zaszkodzić wielu przewoźnikom. Polskie firmy są niemal pewne, że przyjęcie ustawy spowoduje zmniejszenie ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Na początku 2019 roku doszło do rozstrzygnięcia projektów sprawozdań do tzw. pakietu mobilności. Komisja transportu Parlamentu Europejskiego odrzuciła dwa z trzech projektów, jednak proponowane przepisy nadal są niekorzystne dla krajów Europy środkowo-wschodniej np. Bułgarii, Rumunii, Łotwy, Słowacji, Węgier oraz Polski, które sprzeciwiały się tej ustawie. Polscy przewoźnicy są pewni, że przyjęcie ustawy spowoduje zmniejszenie ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Warto nadmienić, że około 250 tysięcy ciężarówek z polskich firm porusza się na terenie Unii Europejskiej.

 

Co przynosi nowy Pakiet mobilności?

Początkowo dość korzystne dla polskich przewoźników stanowisko parlamentarnej komisji transportu zostało odrzucone i zgłoszono do niego 300 poprawek. Komisja Europejska zakończyła prace nad nową wersją ustawy, a Parlament Europejski przyjął przepisy.

Pakiet mobilności niesie ze sobą mnóstwo ograniczeń dla transportu międzynarodowego, a w tym:

  • pojazdy, które wykonują przewozy międzynarodowe będą musiały zaopatrzyć się w specjalne urządzenia rejestrujące miejsce oraz czas przekroczenia granic państwowych, a także kontrolujące czynności ładowania i rozładowywania. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami dla pracodawcy;
  • przewozy mają być objęte delegowaniem. Wyjątek stanowią przewozy z państwa siedziby przewoźnika do innego państwa;
  • przewóz powrotny do państwa i siedziby przewoźnika po wykonaniu dostawy będzie wolny od obowiązku delegowania ( dodatkowo na trasie do i z kraju docelowego będzie również dozwolony załadunek lub rozładunek w państwach na trasie przejazdu).

Rada Unii Europejskiej do ustalonej wcześniej zasady pozwalającej na maksymalnie trzy operacje transportowe (w przypadku przewozów kabotażowych) dodała również „cooling period”, czyli okres trwający pięć dni, w czasie którego zabronione będzie wykonywanie dalszych przewozów. Pracodawcy będą zobowiązani do ustalania harmonogramów pracy kierowców w taki sposób, aby mogli oni wracać z trasy co cztery tygodnie, lub udać się na dwa skrócone tygodniowe odpoczynku po trzech tygodniach w trasie.

 

Kogo dotyczy Pakiet mobilności?

Nowe prawo unijne może zaszkodzić wielu przewoźnikom. Ale czy tak się stanie? Ze względu na to, że czas na wdrożenie przepisów nie jest odległy, konieczna jest reorganizacja w wielu firmach transportowych. Przewoźnicy międzynarodowi są teoretycznie uznawani za osoby pracujące w delegacji. Obejmuje ich więc prawo pracy każdego z państw, przez które przejeżdżają. Wynika z tego, że pracodawca ma obowiązek orientowania się w zmianach w prawodawstwie wszystkich tych państw (np. minimalne wynagrodzenie, wymiar urlopu, czasu pracy i dni wolnych) oraz uwzględniać je w rozliczeniach swoich pracowników. Wszystko to wymaga koordynacji działań z zagranicznymi biurami obsługi prawnej i księgowej.

 Wychodząc naprzeciw tym obowiązkom chcemy więc zaoferować obsługę administracyjno-księgową w języku polskim we współpracy z naszymi partnerskimi biurami zlokalizowanymi w następujących krajach: Francja, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia oraz Łotwa.