Kwestia opodatkowania VAT przy import samochodów z EU

Kwestia opodatkowania VAT przy import samochodów z EU

Podatki / 23 października 2020

Zakup samochodów i działalność dilerów importujących samochody z Unii Europejskiej – normy prawne i regulacje

#VATwimporciesamochów #VATnasamochodyzEU

Rozpoczynając działalność odsprzedaży samochód na terenie Unii Europejskiej należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Warto pamiętać na przykład o tym, że podatnikiem jest każda osoba, która regularnie lub okazjonalnie dostarcza nowy środek transportu z jednego kraju EU do drugiego. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

 

Działalność dilerów importujących samochody z Unii Europejskiej – najważniejsze informacje

Prowadząc działalność dilerów importujących samochody z Unii Europejskiej trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Między innymi o tym, że za nowy środek transportu uznaje się pojazd nie starszy niż 6 miesięcy lub z niższym przebiegiem niż 6000 km.

Według reguły, od nowego środka transportu VAT płacimy w miejscu rejestracji pojazdu. Tym sposobem może zajść obowiązek opłacenia podatku w dwóch państwach członkowski, jednak z prawem do zwrotu w jednym z nich. Zasady zwrotu VAT są zharmonizowane przez dyrektywę Rady 2008/9 / WE z dnia 12 lutego 2008 r.

 

Analiza przypadku sprowadzenia samochodu z Niemiec na Węgry

Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce – posłużmy się przykładem. Kupując nowy samochód w Niemczech zapłacono VAT. Kupujący jest rezydentem Węgier i teraz chce zarejestrować swój samochód w swoim kraju, gdzie lokalne władze pobiorą ponownie podatek stosując kurs przeliczeniowy z EUR na HUF.

Kupujący ma prawo do wnioskowania o zwrot zapłaconego VAT w Niemczech. W tym celu należy przedstawić dowód wpłaty podatku zapłaconego na Węgrzech i zażądać zwrotu VAT pochodzącej z niemieckiej transakcji. Zasady, które mają zastosowanie do podatników ubiegających się o zwrot podatku w innym państwie członkowskim i są podobne do zasad obowiązujących cudzoziemców z innych państw członkowskich ubiegających się o zwrot podatku.

Ogólny termin zwrotu podatku na podstawie dyrektywy 2008/9 / WE to 30 września roku kalendarzowego, następującego po okresie, za który ma nastąpić zwrot (tj. za 2020 rok termin to 30 września 2021).

Jest sposób na uniknięcie płacenia VAT od zakupu nowych i używanych pojazdów. Sprzedawca może odstąpić od naliczenia VAT jeśli kupujący zamówi tymczasowe tablice rejestracyjne. Warto też wspomnieć o tym, że niektóre kraje stosują dodatkowe opłaty przy rejestracji samochodów – takie jak:

 • podatek drogowy;
 • podatek środowiskowy;
 • podatek akcyzowy (zniesiony w większości krajów EU).

 

Symulacja kosztów rejestracji pojazdów na przykładzie procedur obowiązujących na Węgrzech

Spójrzmy na symulację kosztów rejestracji pojazdów na przykładzie procedur obowiązujących na Węgrzech:

 • Uzyskanie gminnej decyzji o dopuszczeniu pojazdu na rynek węgierski to cena wahająca się między 30.000-60.000 HUF (w przeliczeniu na EUR będzie to pomiędzy 100.00-200.00 EUR).
 • Opłata skarbowa: 10.000 HUF (ok. 30.00 EUR).
 • Badanie legalności pojazdu: 17.000-22.000 HUF (ok. 55.00-75.00 EUR).
 • Opłata rejestracyjna: 6.000  HUF (ok. 20.00 EUR).
 • Rejestracja książki serwisowej (karta pojazdu): 6.000 HUF (ok. 20.00 EUR).
 • Tablice rejestracyjne: 8.500 HUF (ok. 30 EUR).
 • Podatek od wzbogacenia (nie zawsze występuje i przewidziany jest przy luksusowych samochodach).
 • Cło: 20.000 HUF (ok. 20.00 EUR). Tylko dla samochodów importowanych spoza EU!
 • Tłumaczenia dokumentów. Średnia stawka rynkowa za stronę tłumaczenia  przysięgłego popularnego języka na węgierski oscyluje wokół  4300 HUF (ok. 12 EUR).
 • Rozliczenie VAT (jeśli dotyczy).

 

VAT marża obniża podstawę VAT dla importowanych, używanych samochodów.

Można obniżyć podstawę do naliczenia VAT dokonując transakcji między zarejestrowanymi podatnikami VAT lub osobą fizyczną i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Aby to zrobić trzeba zastosować schemat VAT marży. Ta metoda rozliczenia pozwala obliczyć VAT od wartości dodanej do sprzedawanych towarów, a nie od pełnej ceny zakupowej.

Korzystanie z systemu marży obniży VAT, który należy zapłacić jeśli transakcja dotyczy pojazdów używanych. Naliczenie VAT marża odbywa się przez  doliczenie podatku VAT do różnicy  między ceną zakupu i ceną zapłaconą przy sprzedaży pojazdu. Oznacza to, że jeśli sprzedasz pojazdu odbyła się poniżej ceny zakupu – VAT nie będziemy odprowadzać.

Warunki do spełnienia przy rozliczeniu w oparciu o VAT marże wyglądają następująco:

 • musi nastąpić rejestracja urzędowa (w wybranych krajach jest obowiązkowa w miesiącu poprzedzającym zakup);
 • należy przestrzegać reguł dotyczących sporządzania dokumentacji. Z podziałem na poszczególne kraje EU istnieją specjalne reguły dotyczące fakturowania i ewidencji zakupowo-sprzedażowej;
 • na fakturach nie może zabraknąć odniesienia do art. 313, 326 lub 333 dyrektywy WE w sprawie VAT 2006/112 / WE oraz do powiązanych przepisów krajowych;
 • zakup używanych pojazdów musi poprzedzić zamiar późniejszej odsprzedaży;
 • w przypadku zakupu pojazdu na terenie jednego państwa EU z zamiarem wywozu do innego kraju EU prawo do zastosowania VAT marży można utrzymać pod warunkiem że pojazd opuści kraj pierwszy;
 • trzeba prowadzić ewidencję magazynowe i zapasów;
 • musi pojawić się oświadczenie o finalnej sprzedaży pojazdu.

Jeżeli brakuje właściwej dokumentacji i nie możemy przedstawić dowodów osiągniętych marż handlowych naliczenia VAT można stosować zasady ogólne.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Nasze biuro pomaga w organizacji sprzedaży bazującej na VAT marży. Prowadzisz profesjonalną działalność importu samochodów i innych środków transportu? Nie ryzykuj!  Pamiętaj o szeregu rygorystycznych warunków do spełnienia. Skontaktuj się z nami – nasi doradczy są do Twojej dyspozycji.