CIT dla spółek komandytowych - nowa rzeczywistość od maja 2021 r.

CIT dla spółek komandytowych - nowa rzeczywistość od maja 2021 r.

Podatki / 30 października 2020

CIT dla spółek komandytowych - nowa rzeczywistość od 2021 r.

Podatek CIT dla spółek komandytowych już w maju 2021 r.

 

CIT dla polskich spółek komandytowych – wszystko, co musisz wiedzieć

Chociaż płacenie podatków nie jest dla nikogo przyjemnością, to niestety nie da się tego uniknąć. Przedsiębiorcy korzystają jednak ze wszelkich możliwych sposobów na optymalizację podatkową, dzięki której możliwe jest ograniczenie wysokości płaconej daniny. Między innymi z tego powodu wszelkie zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych budzą ogromne zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorców. Sejm znowelizował te przepisy 28 października i wprowadzone zmiany spotkały się z negatywną reakcją środowisk biznesowych. Jedną z najistotniejszych zmian jest nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego.

Co zmieniają nowe przepisy?

Nowelizacja jest owocem strategii rządu, który pragnie utrudnić korzystanie ze wszelkiego rodzaju luk w systemie podatkowym. Spółki komandytowe były skutecznym narzędziem do jednoczesnego zwiększania oszczędności podatkowych firmy oraz limitowaniem ewentualnej odpowiedzialności personalnej wspólnika w tego typu spółce. W praktyce sprowadzało się to do wybierania na komplementariusza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem zostawała osoba fizyczna, która jednocześnie była wspólnikiem tejże spółki.

Od maja 2021 r. spółki komandytowe przestaną cechować się tzw. transparentnością podatkową. Od tego momentu wszelkie przychody wspólników uzyskane z udziału w zyskach spółki komandytowej będą podlegały opodatkowaniu CIT na takich samych zasadach jak w przypadku przychodów osób prawnych. Komandytariusz płaci podatek VAT w wysokości 19% i tę kwotę może pomniejszyć o wysokość podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. Proporcje takiej redukcji są w pełni zależne od stopnia, w jakim dany komplementariusz uczestniczy w zyskach takiej spółki.

Czy komandytariusze mają możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego?

Jeżeli dana spółka komandytowa ma swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, to jej komandytariusz może skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT dla przychodów z tytułu udziału w zyskach takiej spółki. Kwota ta może wynieść nawet 50% takich przychodów, przy czym tego typu zwolnienie podatkowe jest limitowane do sumy 60 tys. zł przychodu przypadającego na jedną spółkę komandytową. Nie każdy komandytariusz będzie jednak mógł skorzystać z tego zwolnienia podatkowego. Dyskwalifikuje go między innymi posiadania co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej, która jest równocześnie komplementariuszem innej spółki komandytowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy takie udziały posiada bezpośrednio, czy też pośrednio. Taka osoba zapłaci cały podatek CIT dla spółek komandytowych. W ogromnej liczbie przypadków zwolnienie komandytariusza z opodatkowania CIT będzie trudnym zadaniem.

Jak wygląda przyszłość spółek komandytowych?

Przez opodatkowanie CIT spółek komandytowych, może dojść do bankructwa tysięcy takich podmiotów. Rząd wybrał niefortunny moment na wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych – kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa negatywnie wpływa na sytuacje praktycznie wszystkich firm działających na rynku. Przedsiębiorcy narzekają między innymi na to, że otrzymali zbyt mało czasu na odpowiednie przygotowanie się do nowych zobowiązań podatkowych. Na nowych zmianach skorzystają przede wszystkim niewielkie spółki komandytowe, które posiadają status małego podatnika. W takim wypadku ich CIT wyniesie zaledwie 9%, a dopiero podczas wypłaty zysku komplementariusze będą musieli dopłacić kolejne 10%. W o wiele gorszej sytuacji znajdą się spółki z większymi obrotami — dla nich oprocentowanie zysków wspólników może doprowadzić do opodatkowania na poziomie 34 lub nawet 38%.

Rząd nie zdecydował się na objęcie spółek komandytowych tak zwanym estońskim CIT-em. Coraz więcej przedsiębiorców zdecyduje się pewnie na przekształcenie swojej spółki na konstrukcję kapitałową. Aby móc skorzystać z estońskiego CIT-u i znaleźć się w preferencyjnym reżimie podatkowym niezbędne jest spełnienie kilku kryteriów. Wszelki osiągnięty zysk musi pozostać w firmie, obowiązki administracyjne trzeba ograniczyć do minimum oraz nie wolno stosować odrębnej rachunkowości podatkowej.

 

Chcesz płacić mniejsze podatki? Sprawdź nas! Napisz do nas i pytaj o kwestie optymalizacji podatkowej z konsultantami Money Matters.