Korespondencja urzędowa z podatnikami na Słowacji po nowemu.

Korespondencja urzędowa z podatnikami na Słowacji po nowemu.

Działalność gospodarcza / 28 grudnia 2021

Korespondencja urzędowa z podatnikami na Słowacji

Z dniem 01.01.2022 r. słowackie organy podatkowe zmieniają sposób doręczania korespondencji urzędowej. Od tej pory podatnik prowadzący działalność gospodarczą na Słowacji jest zmuszony do kontaktu z krajową administracją skarbową (Financna Sprava) tylko drogą elektroniczną.

Do tej pory organy podatkowe doręczały korespondencję listowną za pośrednictwem narodowego operatora pocztowego. Od nowego roku administracja skarbowa będą doręczać oficjalne pisma w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę publiczną prowadzoną na Centralnym Portalu Administracji Publicznej www.slovensko.sk W tylko szczególnych przypadkach przewidywane są odstępstwa.

W nowej formule pisma elektroniczne uznane będą za skutecznie doręczone po upływie 15 dni od daty ich nadania, ze wszystkimi skutkami prawnymi. Polega to na tym, że przyjmuje się, że zakłada się, iż adresat ma możliwość zapoznania się z treścią pism.

Dla większości firm słowackich z reprezentowane przez osoby zagraniczne konieczne staje się upoważnienie obywatela słowackiego, który dysponuje słowackim dowodem osobistym, przez co posiada zdolność obsługiwać taką elektroniczną skrzynkę pocztową w zastępstwie za rzeczywistego adresata. Stosowne upoważnienie powinno być udzielone w formie pełnomocnictwa z poświadczeniem notarialnym podpisu.
Również zagraniczne firmy mające siedzibę poza granicami Słowacji mogą ubiegać się o utworzenie elektronicznej skrzynki publiczne na wniosek. Dla nich, dostęp w zastępstwie w bezpłatnie na okres 3 lat.


Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do elektronicznej skrzynki publicznej dla swojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasza firma zapewnia realizację odbioru i nadawania korespondencji przez instytucję pełnomocnika.