Jakie zmiany podatkowe w Bułgarii od stycznia 2022 roku?

Jakie zmiany podatkowe w Bułgarii od stycznia 2022 roku?

Podatki / 28 grudnia 2021

Jakie zmiany w podatkach w Bułgarii od stycznia 2022 roku?

Bułgarski gabinet Premiera Rady Ministrów nie zaskoczył ponownie. Zmian podatkowe w Bułgarii w roku 2022 nie mają charakteru rewolucyjnego.

 Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w przepisach podatkowych na rok 2022.

Najistotniejszym elementem pakietu zmian jest obniżenie stawki VAT na wybrane towary i usługi na czas trwania pandemii. Przez co żywność, w tym napoje bezalkoholowe, piwo i wino serwowane w restauracjach, a także artykuły dziecięce, książki i usługi w halach sportowych będą opodatkowane obniżoną stawką VAT w wysokości 9%, zamiast stawką 20%. Instrument ten jako narzędzie przeciwdziałania inflacji będzie miał przede wszystkim zastosowanie dla usług świadczonych przez branżę HoReCa.

Pozostałe zmiany zaproponowane przez tymczasowego ministra finansów mają charakter bardziej techniczny i dotyczą dopasowania dyrektyw europejskich w związku z pandemią.

Mianowicie: zwolnieniem z VAT objęto przyjęcie towarów i w drodze przekazania przez Komisję Europejską lub agencję, lub organ utworzony na mocy prawa Unii Europejskiej operacji związanych z usuwaniem skutków pandemii COVID -19. Podobne zwolnienie będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego UE, lub towarzyszącego im personelu cywilnego.

Dodatkowo, w nowelizacji ustawy o VAT usunięto przepisu, który wyłączał specjalne przeznaczenie bonów żywnościowych.

W przepisach przejściowych i końcowych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również doszło do zmiany porządkującej obowiązki deklaracyjne spadkobierców ustawowych lub testamentowych.

Zmiany nie ominęły ustawy o podatku akcyzowym i składach podatkowych. Zasadniczo, rozszerzono funkcjonowanie systemu komputerowego nadzorującego przemieszczanie się wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Od teraz sprawniejsze będzie monitorowanie przemieszczenia wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium jednego państwa członkowskiego, które przemieściły się na terytorium innego państwa członkowskiego w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy.

 

Money Matters wspiera polskich przedsiębiorców w Bułgarii.

Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością odpowiemy na pytania związane z działalnością gospodarczą w Bułgarii.