Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (UG lub GmbH) w Niemczech?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (UG lub GmbH)  w Niemczech?

Działalność gospodarcza / 07 marca 2022

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (UG lub GmbH) w Niemczech?

Ten artykuł opisuje, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (UG lub GmbH) w Niemczech?

 

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na poszerzenie działalności i założenie spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech (UG lub GmbH). Podpowiadamy, jak to
zrobić. Cały proces można podzielić ma kilka etapów.
Spółka GmbH w Niemczech – jak ją założyć krok po kroku?


1. Spółka GmbH a wybór odpowiedniej formy prawnej
Wymagany kapitał potrzeby do założenia spółki UG (haftungsbeschränkt) to tylko 1 euro.
Zalecany jest jednak wkład w wysoki 1.000 euro., w celu uniknięcie problemów.
Dla spółek GMBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) wkład minimalny wynosi 12.500
euro. Należy jednak pamiętać, że ma to wpływ na ograniczoną odpowiedzialność osoby
prawnej i udziałowcy będą osobiście odpowiedzialni za brakujące 12.500 euro. Zaleca się
pokrycie kapitału w kwocie co najmniej 25.000 euro.


2. Wybór nazwy firmy
Wybór nazwy jest kluczowym elementem tożsamości firmy. Aby sprawdzić, czy nazwa nie
została już zajęta, należy wejść do rejestru handlowego (Handelsregister). Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa (IHK) przeprowadzi bezpłatną weryfikację.


3. Wyszukanie lokalu do prowadzenia działalności spółki GmbH
Jeśli spółka planuje rejestrację jako czynny podatnik VAT, lokal powinien spełniać wymogi
dotyczące siedziby firmy. Powinien to być adres z przestrzenią, z której można korzystać bez
ograniczeń, zapewniający bezpieczne przechowywanie dokumentów.


4. Określenie przedmiot działalności przedsiębiorstwa – „Unternehmensgegenstand”
Zgodnie z niemieckim prawem należy dokonać ścisłego doprecyzowania działalności spółki
GmbH.


5. Przyjęcie aktu notarialnego
Akt założycielski niemieckiej spółki GmbH jest wyrazem zgody wspólników na utworzenie
spółki. Z kolei umowa spółki określa zasady, według których spółka jest tworzona. Zarówno akt założycielski,                                  jak i umowa spółki są dokumentami statutowymi i muszą być potwierdzone
notarialnie w Niemczech.
Akt założycielski czy też umowa wspólników to dokument, który określa zasady
funkcjonowania spółki GmbH i definiuje jej cel. W dokumencie znajdują się zapisy
określające realizację zadań w ramach organizacji, w tym proces powoływania dyrektorów i
postępowania z dokumentacją finansową.
Przy opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółki GmbH warto skorzystać z
profesjonalnej pomocy. Dla osób bez znajomości języka niemieckiego niezbędne jest
zapewnienie usług tłumaczeniowych świadczonych przez uczestniczącego w czynnościach
przysięgłego tłumacza.


6. Podpisanie umowy o prowadzenie rachunku
Spółka UG lub GmbH w Niemczech musi mieć konto bankowe. Wizytę w banku należy złożyć
po czynnościach w kancelarii notarialnej.
Kontakt z bankiem można nawiązać wcześniej, aby upewnić się, jakie dokumenty należy
przygotować. Niektóre instytucje bankowe akceptują elektroniczne pliki PDF, podczas gdy
inne wymagają oryginalnych dokumentów.
Po założeniu konta, należy wpłacić określony kapitał zakładowy (Stammkapital). Opłatę
można wnieść gotówką lub przelewem. Potwierdzenie składa się u notariusza.


7. Dokonanie opłat skarbowych
Na adres siedziby spółki urząd rejestracji podmiotów doręczy polecenie płatnicze na kwotę
150.00 euro. Po uregulowaniu opłat spółka UG lub GmbH powinna uzyskać wpis w przeciągu
następnego miesiąca. Powiadomienie o rejestracji zostanie przesłane do kancelarii
notarialnej. Stratus wniosku można sprawdzić na stronie internetowej:
www.unternehmensregister.de.


8. Złożenie wniosku o rejestrację podatkową (Gewerbeanmeldung)
Wraz z rejestracją podatkową należy złożyć wniosek o nadanie licencji handlowej. Trzeba ją
przesłać do lokalnego urzędu rejestracji działalności gospodarczej. W Berlinie i Hesji
rejestracji można dokonać online i w języku angielskim.
Spółka GmbH z VAT – jak ją założyć?  Spółkę GmbH z VAT zakłada się tak samo, jak zwykłą spółkę GmbH i UG. Kolejny krok to
zgłoszenie do VAT.
Dla wielu przedsiębiorców nabywających towary na rynku wspólnotowym UE uzyskanie
numeru VAT jest koniecznością. Przedsiębiorstwa działające w formie GMBH lub UG składają
przedmiotowy wniosek rozbudowany o kwestionariusz we właściwym dla danego miejsca
rejestracji organie urzędu skarbowego (Finanzamt).
Spółka GmbH – podatki i inne formalności
W Niemczech numer VAT ma następujący format: DE123456789 i jest nazywany
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lub USt-IdN.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych w wysokości 15%, do którego doliczany jest podatek
solidarnościowy w wysokości 5,5% podatku dochodowego od osób prawnych. Ostateczna
stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi zatem od 30% do 33%. Inne
podatki dla przedsiębiorstw to komunalny podatek handlowy i podatek od wartości dodanej.
Spółka z o.o. w Niemczech podlega niemieckim ogólnie przyjętym zasadom rachunkowości
oraz Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej. W przypadku dużych i
średnich przedsiębiorstw roczne sprawozdania finansowe muszą być badane przez biegłego
rewidenta.

Założenie spółki GmbH w Niemczech nie jest łatwym zadaniem. Wszystkim
przedsiębiorcom oferujemy naszą pomoc – zapraszamy do składania zapytań. Oferujemy
zakup gotowych spółek GmbH i GmbH z VAT.