Jakie obowiązki ma wynajmujący w Czechach?

Jakie obowiązki ma wynajmujący w Czechach?

Działalność gospodarcza / 10 listopada 2021

Wynajem krótkoterminowy w Czechach - obowiązki wynajmującego.

Pytanie o prowadzenie działalności w Czechach opartej o wynajem krótkoterminowy.

  Jeden z naszych klientów przesłał nam zapytanie o objaśnienie obowiązków związanych z prowadzeniem działalności na terenie Czech obejmującej następujące podgrupy; usługi noclegowe, organizacja wypoczynku, usługi sanatoryjne.

  Odpowiadając na to pytanie należy szczególnie przyglądnąć się interpretacjom podatkowym. W Czechach 2017r. organy podatkowe zakwalifikowały wynajem krótkoterminowy jako usługę noclegową. Przed zaoferowaniem usług należy uzyskać wpis – Produkcja, handel i usługi niewymienione w załączniku nr 1 i 3 do ustawy o koncesjach handlowych, oddział 55. Usługi noclegowe. Opodatkowaniu podlega dochód z prowadzonej działalności oraz dochód ze zbycia całego majątku. Jeśli obroty handlowe przekraczają próg zwolnienia z VAT w ciągu kolejnych 12 miesięcy, konieczna się jako płatnik VAT w Urzędzie Skarbowym Dla usług zakwaterowania zastosowanie ma obniżona stawka VAT w wysokości 15%. W wybranych miastach od krótkoterminowych lokatorów w istnieje obowiązek uiszczenia lokalnego podatku pobytowego. Przykładowo, w Pradze, stawka wynosi 21 CZK za dzień, z wyłączeniem dnia przyjazdu. Opłata dotyczy wszystkich osób powyżej 18. roku życia, które przebywają u jednego świadczeniodawcy za opłatą przez maksymalnie 60 dni kalendarzowych, niezależnie od celu pobytu. Podmiot świadczący usługi zakwaterowania musi zgłosić liczbę przebywających osób, liczbę dni i całkowitą kwotę opłaty do 15. dnia następnego miesiąca. Jeśli, klientami na usługi są obcokrajowcy należy spełnić następujące obowiązki: po pierwsze, konieczna jest rejestracja na Policji w referacie ds. Cudzoziemców, gdzie wydaje się unikalny identyfikator systemu „Ubyport”, za pomocą którego zgłasza się własnych gości. Należy przeprowadzić takowe zgłoszenie do trzech dni od dnia zakwaterowania. Oprócz faktycznego zgłaszania osób zagranicznych należy prowadzić „księgę domową” z danymi do sześciu lat wstecz. Jest to dokumentacja osoby z jej danymi i podpisem. Forma takiej książki jest dowolna, ale musi ona zawierać obowiązkowe informacje. Można również korzystać z oprogramowania firm trzecich, które są powiązane z systemem „Ubyport” i ułatwiają cały proces gromadzenia danych, archiwizacji z uznaniem podpisu cyfrowego. Nadto, jeśli, firma posiada na swoim obiekcie odbiornik radiowy lub telewizyjny, należy odprowadzać opłaty radiowo-telewizyjnych od każdego z tych urządzeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, którymi w naszym przypadku są OSA i Intergram.

Nasza firma pomaga przeprowadzić audyt stanu prawnego nieruchomości w Czechach.

Zapraszamy do składania zapytań.