Jakie zmiany w przepisach podatkowych w Rumunii w 2021 r.?

Jakie zmiany w przepisach podatkowych w Rumunii w 2021 r.?

Podatki / 21 października 2021

Rumunia - co nowego w prawie podatkowym?

Rok 2021 przyniósł kilka istotnych zmian w przepisach podatkowych w Rumunii. Zebraliśmy te najważniejsze z punktu widzenia mikro przedsiębiorcy.

 

Zdefiniowanie terminu "telepracy".

 

Nowa ulga podatkowa - zwolnione z podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

Są kwoty wypłacane pracownikom z tytułu wydatków na media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda i abonament na transmisję danych) oraz zakup mebli biurowych i wyposażenia, do miesięcznego pułapu 400 lei odpowiadającego liczbie dni w miesiącu, w których pracownik pracuje w formie telepracy. System zwolnień ma również zastosowanie do wydatków na badania epidemiologiczne i/lub szczepienia pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób, które zagrażają zdrowiu pracowników i ludności.

 

Świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Są to świadczenia otrzymywane od osób trzecich (w gotówce lub w naturze) w wyniku stosunku umownego pomiędzy stronami oraz obowiązek naliczenia, pobrania, odprowadzenia i zadeklarowania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli odbiorcy świadczeń pieniężnych lub rzeczowych od osób trzecich nie są rumuńskimi rezydentami podatkowymi, do tej kategorii mają zastosowanie szczególne zasady.

 

Uregulowanie wykorzystania samochodu służbowego.

Pracownicy mikroprzedsiębiorstw, którzy używają samochodów służbowych do celów osobistych, nie mogą być opodatkowani z tytułu tej korzyści.

 

Wprowadzenie terminu ”miejsce skutecznego sprawowania zarządu”.

Według definicji, jest to miejsce, w którym zagraniczna osoba prawna prowadzi działalność odpowiadającą rzeczywistym i istotnym celom gospodarczym oraz miejsce, w którym spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

Uściślenie pojęcia rezydenta rumuńskiego.

Rezydent rumuński podlega opodatkowaniu w Rumunii również w odniesieniu do dochodu uzyskanego na całym świecie z jakiegokolwiek źródła.

 

Zapraszamy do komentowania.