PORADNIK JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ W RUMUNII NA PRZYKŁADZIE (SRL) – sp. z o.o.

PORADNIK JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ W RUMUNII NA PRZYKŁADZIE (SRL) – sp. z o.o.

Działalność gospodarcza / 14 października 2019

ZAKŁADANIE SPÓŁKI W RUMUNII NA PRZYKŁADZIE (SRL) – sp. z o.o.

"Societate cu Raspundere Limitata” czyli rumuńska spółka ograniczoną odpowiedzialnością to najczęstsza forma dla działalności gospodarczej. Sprawdź dlaczego?

 

ILE TO TRWA?                                

    Proces zakładania spółki w Rumunii nie jest procesem nad wyraz skomplikowanym.
Na przykładzie „SRL” czyli rumuńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawimy Państwu, iż nie bez powodu jest to chętnie wybierana forma prowadzenia działalności, w szczególności przez osoby szukające oszczędności oraz ochrony majątku przed ewentualnymi zobowiązaniami. Założenie rumuńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SRL (Societate cu Raspundere Limitat) mieście się zazwyczaj w okresie dwóch tygodni.

  Zwracamy uwagę, że poniższy artykuł opisuje sposób założenia rumuńskiej spółki z poświadczeniem notarialnym oświadczeń. Nie jest to jedyna metoda. Osoby, którym nie zależy na późniejszej legalizacji „Aktu Założycielskiego”, oryginalny tytuł - Actul Constitutiv do obrotu międzynarodowego mogą zdecydować się na założenie rumuńskiej spółki SRL w trybie online. Proces ten zezwala na uwierzytelnienie dokumentów podpisanych w dowolnym miejscu i późniejsze złożenie dokumentów przez wnioskującego pełnomocnika do bazy danych portalu ONRC.                     

 

ROZPOCZĘCIE.

     Pierwszym krokiem jest zastrzeżenie nazwy firmy lub logo czy też obu łącznie, jeśli
występują. W tym celu należy wypełnić formularz rezerwacji i wysłać go do działu rejestracji
spółek. Jeszcze tego samego dnia możemy spodziewać się, że sądowy Rejestr Handlowy
(ONRC) wyda zaświadczenie informujące nas o tym, że wybrana przez nas nazwa zostaje
zarezerwowana na okres trzech miesięcy. Z uwagi na ilość podmiotów na rynku, zalecamy
tworzyć nazwy dwuczłonowe lub bardzo unikatowe, ponieważ nazwy popularne i
jednoczłonowe są co do zasady niedostępne lub po prostu już zajęte. Do założenia spółki
potrzeba minimum dwóch osób, przy czym mogą być to osoby fizyczne, osoby prawne, a
także osoba fizyczna wraz z osobą prawną.

    Następnie, po wyborze nazwy należy bardzo dokładnie zastanowić się nad wyborem
miejsca własnej siedziby i w tym celu np. zawrzeć umowę na świadczenie usług podnajmu
biura. Kopia tej umowy jest jednym z obowiązkowych załączników rejestrowych.
Cała procedura jest bardzo istotna, gdyż adres biura jest pozycją szczególnie
wyeksponowaną w zapisach Rejestru Handlowego. Daty najmu prowadzi Rejestr Handlowy
przy właściwym miejscowo Sądzie.

 

DOKUMENTY REJESTRACYJNE.

     Sporządzenie zapisów w dokumentach założycielskich dla spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością odbywa się poprzez konsultacje z Klientem. Założyciele – należy
pamiętać, że jest ich co najmniej dwóch, powinni określić w przemyślany sposób przedmiot
działalności spółki. Firma Money Matters zawsze działa zgodnie z powyższym schematem, a
ponadto dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta. Określenie głównego
przedmiotu działalności zadecyduje o stawce podatku przychodowego lub CIT. Ponadto
określenie kodów CAEN, czyli odpowiednika PKD w Polsce jest kluczowe, gdyż dodatkową
niedogodnością jest reglamentacja stosowana przez urzędy państwowe w stosunku do
zakładania działalności tożsamej lub podobnej. Ograniczenie to ma za zadanie
przeciwdziałanie unikaniu płacenia podatku VAT przez firmy sprzedające usługi i produkty na rumuńskim rynku.


     Najważniejszym dokumentem będzie tutaj Akt Konstytutywny spółki SRL kształtujący prawa i obowiązki wspólników. Towarzyszącymi dokumentami będą oświadczenia.

W dokumentach znajdować się będą takie dane jak:


Wspólnicy /osoby fizyczne/:
- imię i nazwisko;
- data i miejsce urodzenia;
- nr dokumentu tożsamości;
- adres meldunkowy lub stałego zamieszkania;

Wspólnik /prowadzący działalność gospodarczą w sposób zorganizowany:
- wypis z rejestru przedsiębiorców;
- umowa wspólników /dotyczy spółek prawa handlowego/,

    Elementem obligatoryjnym dokumentów jest podpis poświadczony w obecności
notariusza. Czynność ta może mieć miejsce w polskich kancelariach notarialnych z tym
zastrzeżeniem, że dokumenty do poświadczenia będą przygotowane w dwóch językach lub
co najmniej w języku polskim z zamiarem późniejszego ich tłumaczenia i legalizacji. Samo
przyjęcie Aktu Konstytutywnego wraz z wyborem co najmniej jeden osoby fizycznej na
stanowisko Administratora czyli Dyrektora Wykonawczego nie wymaga podpisu poświadczonego przed notariuszem. Trzeba tutaj nadmienić, że na mocy ustawy 223/2020 wymóg posiadania kapitału zakładowego został zniesiony. Dzięki czemu można założyć spółkę SRL w uproszczony sposób w trybie online.

 

Zapytaj konsultanta jak zdalnie rejestruję się spółki w Rumunii!

 

ZARZĄDZANIE.

    Administrator reprezentuje spółkę (firmę) i prowadzi jej sprawy – m.in. dba o jej ciągły rozwój czy sytuację finansową. W dalszej kolejności należy wnieść kapitał założycielski w oddziale dowolnego banku komercyjnego w Rumunii. Na dzień dzisiejszy minimalny kapitał założycielski wynosi 200 lei (równowartość około 45 euro). Następnie bank wydaje zaświadczenie ulokowania kapitału założycielskiego, jednocześnie rejestrując odpowiednią część na każdego wspólnika zgodnie z postanowieniem Aktu Konstytutywnego. 

Wprowadzenie wkładu pieniężnego może być pominięte w procesie rejestracji spółki online. Dla takiego trybu dopuszcza się deklarację wysokości kapitału początkowego bez konieczności zakładania konta bankowego przed uzyskaniem wpisu w księgach ONRC.

 

 

KSIĘGOWOŚĆ I REJESTRACJA PODATNIKA.

    Nie ulega wątpliwości, że równie ważne jest nawiązanie relacji z biurem księgowym,
które będzie podmiot rozliczać i reprezentować go przed administracją państwową.
Fakultatywnie, księgowy może wysłać zgłoszenie o rejestracji podatnika VAT/VAT EU, które
to powinno się zrealizować w przeciągu trzech tygodni. Należy wspomnieć także, że
rejestracja podatnika VAT staje się obowiązkowa dla firm, które przekroczą próg 300.000 lei
w obrocie gospodarczym krajowym, przy czym próg ten dotyczy przychodu za ostatnie 12
miesięcy.

    Klient, który zdecyduje się na prowadzenie działalności w tej formie, otrzyma
należyte wsparcia na każdym etapie rejestracji spółki, zaczynając od pomocy prawnej,
asysty w banku poprzez odszukanie miejsca do prowadzenia działalności, kończąc na
przedstawieniu usług renomowanego biura księgowego. MoneyMatters oferuję pomoc w
wyszukiwaniu pracowników, nawiązaniu relacji gospodarczych, organizacji koncesji i
zezwoleń w zależności od wymagań stawianych nam przez klientów.

    Choć posiadanie numeru VAT nie jest elementem obligatoryjnym przy założeniu
firmy, warto wspomnieć, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej posiada indywidualne
oznaczenie numerów VAT, za pomocą których można dokonać weryfikacji swojego
przyszłego kontrahenta, w szczególności jego aktywności na rynku. Numer VAT w Rumunii
składa się wyłącznie z cyfr, przy czym minimalny jest numer dwuznakowy, a maksymalny
dziesięcioznakowy.

 

KORZYŚCI PODATKOWE.

   Z całą pewnością na korzyść założenia spółki w Rumunii przemawia również
obowiązująca w niej stawka podatku VAT, albowiem jest ona zdecydowanie korzystniejsza niż

w innych krajach europejskich i wynosiła początkowo 20%. Warto zaznaczyć, że rząd
Rumunii dążył do wprowadzenia od 2016 r. stawki VAT w wysokości 19%, przy czym na
drodze stanął mu Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Unia Europejska, co
spowodowało, że stawka ta została wprowadzona dopiero od 1 stycznia 2017 r.
W związku z rozliczaniem z różnymi organami skarbowymi należy nawiązać
relację z odpowiednim biurem księgowym. Taki podmiot odpowiedzialny będzie za
reprezentację i rozliczanie naszej firmy przed administracją rządową. Fakultatywną opcją jest wysyłanie
przez księgowych zgłoszeń o rejestrację podatnika VAT EU. Termin na realizację takiego
zgłoszenia wynosi 3 tygodnie. Istotną kwestią, którą warto podkreślić jest fakt, że
rejestracja podatnika VAT jest obligatoryjna w momencie przekroczenia 300 tys Lei w
obrocie gospodarczym krajowym.
 

  Oczywiście nie można zapomnieć, że sam proces założenia działalności
gospodarczej w Rumunii w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od nas
poniesienia odpowiednich kosztów. Stawki za poszczególne czynności prawne ustalane są
przez Państwowy Urząd Rejestru Handlowego w Bukareszcie, przy czym podane są one w
rumuńskich lejach.

  Jeżeli proces wydaje Ci się skomplikowany, nie krępuj się zapytać o możliwość
nabycia gotowej spółki u naszego doradcy.

 

 

Tagi

Udostepnij