Limity płatności gotówkowych w UE

Limity płatności gotówkowych w UE

Działalność gospodarcza / 21 kwietnia 2017

Limity płatności gotówkowych w UE - AKTUALIZACJA 2021

Od kilku lat obserwujemy stały spadek transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki, na rzecz pieniądza elektronicznego - przelewów, kart płatniczych itp. Przykładowo w Szwecji - kraju, który jako pierwszy w Europie wprowadził banknoty,  fizycznie istniejące pieniądze stanowią zaledwie 3 procent szwedzkiej gospodarki, podczas gdy średnia dla strefy euro jest trzykrotnie wyższa.

 

Nie trzeba zresztą szukać aż tak dalekich przykładów - od 1 stycznia 2017 w Polsce limit płatności gotówką również został obniżony - z 15 tysięcy Euro na 15 tysięcy złotych. Co powoduje, że rządy państw decydują się na takie rozwiązania?

Za główny powód takich działań uważane jest istnienie szarej strefy, czyli ukrywania dochodów przed organami podatkowymi. I faktycznie w niektórych krajach udało się nieco ograniczyć szarą strefę przez wprowadzenie limitów płatności - do takich państw należą chociażby Portugalia i Hiszpania. Za nieprzestrzeganie zakazu grożą wysokie grzywny. Pojawiają się też jednak inne głosy w tej sprawie. Część ekspertów jest zdania, że swoista wojna jaką rządy wypowiadają gotówce, ma na celu zwiększenie kontroli obywateli, aby żadne transakcje i zakupy nie uszły uwadze “Wielkiego Brata”. Stopniowe ograniczanie obrotu gotówką miałoby ostatecznie doprowadzić do całkowitego wycofania jej z obiegu. Głównym problemem takiego rozwiązania byłby totalny chaos, w przypadku załamania się systemów bankowości elektronicznej.

Spójrzmy teraz jak obecnie prezentują się limity płatności gotówkowych w UE, co pozwoli nam oszacować skalę tego zjawiska.

 

Nazwa kraju

Dla rezydenta

Dla turysty

Austria

Bez limitu

Bez limitu

Belgia

€3,000  

€3,000  

Bułgaria

€5,140 (tylko płatności krajowe)

€5,140 (tylko płatności krajowe)

Chorwacja

€9,965

€9,965

Cypr

€10,000

€10,000

Czechy

€14,000

€14,000

Dania

Bez limitu

Bez limitu

Estonia

Do 50 dowolnych nominałów

Do 50 dowolnych nominałów

Finlandia

Do 50 dowolnych nominałów (B2B) (C2B)

Do 50 dowolnych nominałów (B2B) (C2B)

Francja

€1,000

€10,000

Grecja

€1,500

€1,500

Hiszpania

€2,500

€15,000

Holandia

Bez limitu

Bez limitu

Irlandia

Bez limitu

Bez limitu

Litwa

Bez limitu

Bez limitu

Luksemburg

Bez limitu

Bez limitu

Łotwa

Bez limitu

Bez limitu

Malta

Bez limitu

Bez limitu

Niemcy

Bez limitu

Bez limitu

Polska

€15,000

€15,000

Portugalia

€1,000

€1,000

Rumunia

€2,260 (C2B)

€2,260 (C2B)

Słowacja

€5,000 (B2B)

€15,000

Słowenia

Bez limitu

Bez limitu

Szwecja

Bez limitu

Bez limitu

Węgry

Bez limitu

Bez limitu

Włochy

€1,999

€1,999

 

 Obajaśnienia:

(C2B) - "Customer to business", rozliczenie osoby fizycznej z podmiotem gospodarczym.

(B2B) - "Business to business", wzajemne rozliczenia między podmiotami gospodarczymi.

 

Powyższe dane pokazują, że sceptycy może zbyt wcześnie biją na alarm. Ostatecznie limity płatności gotówką wprowadziła mniej niż połowa państw Wspólnoty. Warto też odnotować duże powiązanie ewentualnych regulacji z rozmiarami szarej strefy - w krajach gdzie jest ona najniższa, limity na ogół nie są wprowadzane. Wizja całkowitego wyeliminowania gotówki wydaje się więc bardzo odległa, jednak nie można wykluczyć, że z czasem coraz więcej państw zdecyduje się wprowadzić podobne regulacje, lub zaostrzyć te, które już istnieją.