Limity płatności gotówkowych w UE

Limity płatności gotówkowych w UE

Działalność gospodarcza / 21 kwietnia 2017

Limity płatności gotówkowych w UE

Od kilku lat obserwujemy stały spadek transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki, na rzecz pieniądza elektronicznego - przelewów, kart płatniczych itp. Przykładowo w Szwecji - kraju, który jako pierwszy w Europie wprowadził banknoty,  fizycznie istniejące pieniądze stanowią zaledwie 3 procent szwedzkiej gospodarki, podczas gdy średnia dla strefy euro jest trzykrotnie wyższa.Nie trzeba zresztą szukać aż tak dalekich przykładów - od 1 stycznia 2017 w Polsce limit płatności gotówką również został obniżony - z 15 tysięcy Euro na 15 tysięcy złotych. Co powoduje, że rządy państw decydują się na takie rozwiązania?

Za główny powód takich działań uważane jest istnienie szarej strefy, czyli ukrywania dochodów przed organami podatkowymi. I faktycznie w niektórych krajach udało się nieco ograniczyć szarą strefę przez wprowadzenie limitów płatności - do takich państw należą chociażby Portugalia i Hiszpania. Za nieprzestrzeganie zakazu grożą wysokie grzywny. Pojawiają się też jednak inne głosy w tej sprawie. Część ekspertów jest zdania, że swoista wojna jaką rządy wypowiadają gotówce, ma na celu zwiększenie kontroli obywateli, aby żadne transakcje i zakupy nie uszły uwadze “Wielkiego Brata”. Stopniowe ograniczanie obrotu gotówką miałoby ostatecznie doprowadzić do całkowitego wycofania jej z obiegu. Głównym problemem takiego rozwiązania byłby totalny chaos, w przypadku załamania się systemów bankowości elektronicznej.

Spójrzmy teraz jak obecnie prezentują się limity płatności gotówkowych w UE, co pozwoli nam oszacować skalę tego zjawiska.Kraj

Szacunkowy udział szarej strefy w PKB

Limit płatności gotówkowych (w €)

Bułgaria

31%

5112

Litwa

28%

brak

Estonia

28%

brak

Grecja

24%

1500

POLSKA

24%

15000

Słowenia

23%

brak

Węgry

22%

brak dla osób fizycznych

Włochy

21%

1000

Hiszpania

19%

2500

Portugalia

19%

1000

Belgia

16%

3000

Czechy

16%

14000

Słowacja

15%

5000

Szwecja

14%

brak

Islandia

14%

brak

Niemcy

13%

brak

Dania

13%

1340

Finlandia

13%

brak

Francja

10%

1000

Wielka Brytania

10%

brak

Holandia

9%

brak

Austria

8%

brak

Szwajcaria

7%

brak

źródło: bankier.pl (dane na 8 kwietnia 2016)Powyższe dane pokazują, że sceptycy może zbyt wcześnie biją na alarm. Ostatecznie limity płatności gotówką wprowadziła mniej niż połowa państw Wspólnoty. Warto też odnotować duże powiązanie ewentualnych regulacji z rozmiarami szarej strefy - w krajach gdzie jest ona najniższa, limity na ogół nie są wprowadzane. Wizja całkowitego wyeliminowania gotówki wydaje się więc bardzo odległa, jednak nie można wykluczyć, że z czasem coraz więcej państw zdecyduje się wprowadzić podobne regulacje, lub zaostrzyć te, które już istnieją.