Jak zamknąć firmę w krajach rozwiniętych?

Jak zamknąć firmę w krajach rozwiniętych?

Działalność gospodarcza / 24 kwietnia 2017

Jak zamknąć firmę w krajach rozwiniętych?

O ile założenie spółki w rozwiniętych państwach europejskich, jest na ogół prostym procesem, który zajmuje zaledwie parę godzin, to problemy pojawiają, gdy chcemy spółkę zamknąć.

Przykładowo w Wielkiej Brytanii taki proces może być niezwykle skomplikowany, zaangażowane w niego, mogą być sądy i prawnicy, a koszty samego procesu mogą przekroczyć korzyści z właściwego rozdziału majątku spółki ( gdy mamy do czynienia z dwoma lub większą liczbą wspólników).

Jeśli chcemy zamknąć spółkę, w Wielkiej Brytanii, należy poinformować o tym Companies House, spełniający rolę rejestru działalności handlowej. Nie jest to jednak czynność prosta, gdyż przed złożeniem odpowiedniego wniosku należy upewnić się, że spółka spełnia następujące wymagania: spółka nie prowadziła jakiejkolwiek działalności gospodarczej przez ostatnie trzy miesiące, nie zmieniła nazwy w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz nie pozbyła się żadnych nieruchomości, ani praw. Następnie kopię formularza o zamknięcie spółki, należy wysłać do dyrektorów, udziałowców, wierzycieli, pracowników i menadżerów. Jeśli wniosek będzie poprawny (jego złożenie to koszt 10 funtów), wówczas firma zostanie wykreślona po upływie 3 miesięcy od opublikowania wniosku przez Companies House. Koniecznie należy pamiętać, że majątek firmy musi zostać rozdysponowany pomiędzy udziałowców - w przeciwnym razie przejdzie on na własność Skarbu Państwa, a odwrócenie tego procesu, choć możliwe, jest niezwykle czasochłonne i generuje pokaźne koszty.

O czym jeszcze należy pamiętać przy zamknięciu firmy? Oczywiście o podatkach. Należy sprawdzić, czy wystąpi obowiązek zapłacenia Capital Gain Tax, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku przejęcia majątku firmy przez udziałowców. Do tego dochodzi też podatek dochodowy, który należy zapłacić w przypadku, gdy wartość nabytego od spółki kapitału przekracza 25 tyś. funtów. Ważną kwestią jest też obowiązek przechowywania  Faktur, rachunków, umów, wyciągów bankowych , oraz rejestrów, przez okres siedmiu lat , a wszelkie dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym pracowników – do lat 40.

Istnieją też inne sposoby na zamknięcie firmy w Wielkiej Brytanii, jednak są one znacznie bardziej kosztowne, niż wyżej opisany. Można wynająć likwidatora spółki, który zajmie się tym w naszym imieniu, jednak wiąże się to z opłatą minimum 1500 funtów + VAT. a koszty tego mogą wzrosnąć w zależności od tego jak skomplikowany będzie proces zamknięcia. Jeszcze droższa jest dobrowolna likwidacja spółki przez wspólników. Wówczas koszty mogą wynieść od 3 do 7 tysięcy funtów. Jeśli firma nie jest w stanie pokryć tych kosztów, wówczas dyrektorzy są zmuszeni opłacić je z własnych kieszenii.

Jak widać zamknięcie spółki w Wielkiej Brytanii to długi i kosztowny proces. Podobnie przedstawia się sytuacja w wielu państwach Europy Zachodniej, szczególnie tych rozwiniętych. Może więc warto zainteresować się założeniem działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie tego typu czynności są prostsze i nie ma wymagają aż tak wiele zachodu.