Jak uzyskać numer EORI w Bułgarii?

Jak uzyskać numer EORI w Bułgarii?

Działalność gospodarcza / 10 kwietnia 2017

Jak uzyskać numer EORI w Bułgarii?

Numer EORI oznacza Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identification). Od lipca 2009 roku, każdy przedsiębiorca, który chce dokonać czynności celnych na terytorium Unii Europejskiej, musi posługiwać się właśnie EORI.

Warto też dodać, że ten numer jest nadawany jednorazowo i, że jest niepowtarzalny dla całego terytorium UE.

 

Przejdźmy teraz do tego jak uzyskać numer EORI w Bułgarii, jako, że jest ona członkiem UE od 2007 roku. Wniosek do wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej www.customs.bg. Oprócz wypełnienia wniosku należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość danej osoby, lub firmy. W przypadku osób prawnych, będą to dokumenty wydane przez Bułgarski Rejestr Handlowy, a w przypadku osób fizycznych, takie dokumenty jak dowód osobisty, czy też paszport.

 

Wniosek o wydanie numeru EORI w Bułgarii należy złożyć w języku bułgarskim, w urzędzie celnym, w miejscu przebywania danego podmiotu gospodarczego. Urzędnik celny sprawdza poprawność danych i jeśli te będą się zgadzać, numer EORI zostanie przydzielony. Co istotne, osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej również mogą złożyć wniosek, jednak muszą przedstawić dodatkowe dokumenty, takie jak zaświadczenie prowadzenia działalności w kraju trzecim, nie starsze niż sześć miesięcy wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem.

 

Struktura numeru EORI dla bułgarskiego podmiotu prawnego jest następująca: BG + X + numer rejestru handlowego + cyfra kontrolna lub BG + X + numer osobisty + cyfra kontrolna. Ponadto centralny system EORI zawiera pewne informacje o zarejestrowanych podmiotach. Niektóre z tych informacji mogą być dostarczone opcjonalnie, natomiast pozostałe są obowiązkowe dla poprawnego zarejestrowania. Dane powszechnie dostępne w systemie EORI to:

 

  • przydzielony numer EORI
  • dane identyfikacyjne podmiotu gospodarczego
  • zarejestrowany adres, lub adresy.

 

Cała procedura trwa około pięciu dni roboczych, od momentu złożenia wniosku do nadania numeru EORI. Widać więc, że nie jest to przesadnie skomplikowana czynność, a numer EORI jest dziś niezbędny do dokonywania czynności celnych na terenie Unii Europejskiej.

Nasza firma oferuje pomoc prawną, osobom, które chcą otrzymać numer EORI w Bułgarii. Pomoc ta polega na przygotowaniu wniosku i reprezentacji przed organami bułgarskiej administracji publicznej. Dzięki temu unikną Państwo ewentualnych błędów, a także skróci to czas oczekiwania na wydanie numeru. Należy jednak pamiętać, że do wykonania zlecenia potrzebne będzie poświadczenie podpisów na pełnomocnictwie w Polsce.