Brexit i co dalej?

Brexit i co dalej?

Działalność gospodarcza / 07 kwietnia 2017

Brexit i co dalej?

Brexit, czyli referendum, w którym obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się za wyjściem z UE, wzbudził niepokój wśród wielu polskich obywateli oraz przedsiębiorców. Nic dziwnego – w końcu w Zjednoczonym Królestwie działa około 50 tyś. polskich firm. Jakie więc mogą być dla nich skutki Brexitu?

Generalnie w kwestii Brexitu wciąż mamy więcej pytań, niż odpowiedzi, ale już same te pytania sprawiają, że obraz Wielkiej Brytanii nie wygląda najlepiej. Wciąż nie wiadomo, czy Wielka Brytania pozostanie w ramach jednolitego rynku. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne gdyż Komisja Europejska nie wyobraża sobie, żeby dostęp do jednolitego rynku miał kraj, który nie stosuje się do zasady swobodnego przepływu osób. Jeśli więc Zjednoczone Królestwo opuści jednolity rynek, jego władze nałożą dodatkowe cła na import i eksport. Nasuwa się także pytanie czy zostaną nałożone dodatkowe akcyzy? Czy z Wielkiej Brytanii będzie obowiązywać dyrektywa o VAT? I w końcu, czy Wielka Brytania pozostanie w jurysdykcji TSUE, a jeśli nie to z bieżącymi sprawami, w których jest ona stroną?

Kolejną kwestią jest tzw. podatek “u źródła”. Unijne dyrektywy zapewniają wolny od podatku u źródła przepływ dywidend, odsetek, czy należności licencyjnych w ramach płatności dokonywanych w grupach kapitałowych. Po Brexicie, wszystko wskazuje na to, że zasady poboru podatku u źródła regulowane będą tylko przez polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2006 roku. Oznacza to, że przy spełnieniu określonego progu udziału w kapitale, będzie możliwe  uniknięcie opodatkowania transferowanych z Polski do Wielkiej Brytanii dywidend. Jednak pojawi się również konieczność poboru podatku u źródła od wypłacanych w ramach grupy kapitałowej odsetek i należności licencyjnych. Oprócz tego Brexit spowoduje, że transakcje, które teraz mogą być traktowane dla celów podatku VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, bądź nabycie towarów, po m wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej staną się importem lub eksportem z państwem trzecim. Może to spowodować do utrudnienia w przepływie pieniądza w związku z tymi transakcjami. Pozytywną informacją, może być z kolei  dalsza obniżka podatku CIT. Obecnie wynosi on 20%, jednak za 3 lata, powinien wynieść zaledwie 15%

Pomimo braku wielu konkretów, obraz Wielkiej Brytanii po Brexicie prezentuje się mało zachęcająco dla polskich przedsiębiorców. Może więc warto zastanowić się nad przeniesieniem działalności gospodarczej w bardziej przyjazne miejsce, np. do Europy Środkowo-Wschodniej. Takie kraje jak Bułgaria, Polska, Czechy, czy Łotwa, nie planują opuszczać  Wspólnoty, co w połączeniu ze stosunkowo niskimi podatkami powinno dać poczucie pewności stabilności i bezpieczeństwa.