Funkcja Dyrektora Udziałowca Nominowanego

Funkcja Dyrektora Udziałowca Nominowanego

Działalność gospodarcza / 04 grudnia 2016

Dyrektor nominowany i udziałowiec nominowany – kim są i jakie mają funkcje?

Każdy, kto kiedykolwiek prowadził lub prowadzi działalność gospodarczą wie, jak ważne jest zachowanie anonimowości oraz zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w swoim biznesie. Jak jednak osiągnąć te dwa, z pozoru wykluczające się cele? Bardzo ważnym punktem jest usługa dyrektora nominowanego i udziałowca nominowanego spółki. Poniżej wyjaśniamy, czym są owe instytucje i w jakim celu mogą być powołane.

Jak zachować anonimowość w spółce?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: dlaczego powinniśmy zachować anonimowość? Wiąże się to przede wszystkim z optymalizacją podatkową. Przedsiębiorcy zainteresowani założeniem lub przeniesieniem swojej działalności gospodarczej do jednego z krajów określanych mianem „rajów podatkowych”, powinni zdobyć jak najwięcej informacji na temat konkretnych jurysdykcji i działających w nich struktur biznesowych. A jak prowadzić działalność, nie zostawiając przy tym śladów wskazujących bezpośrednio na fakt, że to właśnie my jesteśmy właścicielem danej firmy? Wystarczy zapoznać się czym są dwie, całkowicie legalne instytucje:

  • dyrektor nominowany;
  • udziałowiec nominowany.

 

Kim jest dyrektor nominowany

Dyrektor nominowany jest całkowicie legalną instytucją, stosowaną nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Ta funkcja przede wszystkim daje możliwość prowadzenia swojego własnego biznesu, jednak z zachowaniem anonimowość. Mianując kogoś dyrektorem nominowanym, bezpośrednio nie wskazujemy na naszą osobę, jako na faktycznego właściciela spółki czy przedsiębiorstwa. Ideą tego założenia jest niejako „użyczenie” czyichś personaliów, lub do pełnienia określonej, reprezentatywnej funkcji dyrektora.

Można się teraz zastanawiać, jakie to przynosi korzyści? Benefitów jest wiele. To rozwiązanie jest stosowane przeważnie wtedy, jeżeli właściciel spółki nie chce występować bezpośrednio jako jej dyrektor, lub gdy miejscowe przepisy w innym kraju, zmuszają go do powołania dyrektora lokalnego. To rozwiązanie ma na celu chronić tożsamość prawdziwego dyrektora przed upublicznieniem, przy czym trzeba wiedzieć o tym, że dyrektor nominowany nie ingeruje w zarządzanie spółka. Pamiętać również należy o tym, że dyrektor nominowany bezpośrednio wykonuje pisemne instrukcje beneficjenta, a jego dane są wpisywane do wszelkiego rodzaju dokumentów. Dzięki temu rozwiązaniu, przeszukując publiczne rejestry, nikt nie znajdzie prawdziwych danych powiernika – prawdziwego właściciela firmy.

 

Kim jest udziałowiec nominowany?

Udziałowiec nominowany to instytucja, która jest bardzo podoba do instytucji dyrektora nominowanego, z tą różnicą, że w tym przypadku udziałowiec niejako „przechowuje” udziały prawdziwego udziałowca w spółce.

Z zewnątrz wygląda to tak, jakby prawdziwy udziałowiec nie miał żadnych udziałów, jednak w rzeczywistości, zawierana jest umowa powiernicza, gdzie powiernik zobowiązany jest do reprezentowania interesów oraz do wykonywania pisemnych instrukcji właściciela.

 

Jakie są główne zalety powyższych rozwiązań?

Jak już wspomnieliśmy, benefitów tego typu rozwiązań jest kilka. Przede wszystkim są to:

  • anonimowość – dyrektor oraz udziałowiec działa w imieniu właściciela na podstawie umowy powierniczej;
  • ochrona przed konkurencją – nikt nie wie, kto jest faktycznym właścicielem;
  • ochrona przed wierzycielami – tak jak wyże, nikt nie wie, kto jest faktycznym właścicielem;
  • bezpieczeństwo – dyrektor nominowany nie ingeruje w zarządzanie spółki.

Są też inne zalety. Załóżmy, że prawdziwy właściciel firmy chciałby założyć oddział lub spółkę za granicą, ale jego nazwisko brzmi obco. Dużo łatwiej będzie przedstawić w rejestrach dane osoby, której personalia będą kojarzyć się „swojsko”, a przez co będą budzić większe zaufanie klientów i kontrahentów.

Jest to jedynie jeden z nielicznych przykładów korzyści, ale daje wstępne pojęcie o dwóch prezentowanych rozwiązaniach prowadzenia własnego biznesu z wykorzystaniem instytucji dyrektora i udziałowca nominowanego.