TBC Bank Gruzja

Min. Wpłata - 100
Obecność osobista - Nie
Bankowość online -
Karta debetowa -
Konfiguracja usług bankowych
Razem

Warto wiedzieć

TBC Bank

TBC Bank - podstawowe informacje:

  • Założony w 1992 roku, z siedzibą w Tblisi;
  • Największy bank w Gruzji
  • Blisko 2 miliony klientów i ponad 5 tyś. pracowników.
  • Suma aktywów za rok 2014 wyniosła 5,42 mld $;
  • Od 2014 roku działa na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych

 

Wymagane dokumenty do utworzenia konta w banku TBC:

1. Roczny raport organizacji (jeśli dotyczy); może być składany tylko przez osoby prawne zarejestrowane w strefie offshore.

2. Statut organizacji. Musi być oryginalny, lub poświadczony notarialnie, albo zweryfikowany przez apostille i przetłumaczony na język gruziński 

3. Wyciąg z rejestru handlowego, a jeśli firma w nim nie figuruje,, inne dokumenty określające status status nierezydenta.  Dokument musi być zgodny z oryginałem, zalegalizowany, lub zweryfikowany przez apostille, a także przetłumaczony na język gruziński.

4. Lista osób upoważnionych w zakresie 25% (lub więcej) - akcjonariuszy założycieli lub osob kontrolnych - ich dokumenty, włącznie z kopiami paszportów

5. Wzory podpisu wszystkich osób prawnych, mających moc decyzyjną, a także  wzory podpisów upoważnionych do dysponowania rachunkiem. Wzory podpisów powinne być uwierzytelnione.

6. Kopie paszportów dla wszystkich przedstawicieli i osób posiadającyh prawo do korzystania z konta. Dokument musi być poświadczony notarialnie, lub zalegalizowany przez apostille.

7. Poświadczenie NIP.

8. Dokument zawierający informacje na temat zarządzania podmiotem należącym do klienta, które powinny być zweryfikowane przez podpis upoważnionego przedstawiciela.

9. Zaświadczenie o prawie do reprezentowania spółki wydane w ciągu sześciu ostatnich miesięcy, poświadczone notarialnie i przez apostille.

Dokument musi zawierać następujące informacje: 

- Nazwę firmy, numer rejestracyjny, adres

- kapitał założycielski

- wyemitowany kapitał i rodzaj akcji

- imię nazwisko, tytuł, nr rejestracyjny, data urodzenia oraz adres akcjonariusza/akcjonariuszy

Ponadto w celu otwarcia rachunku/rachunków bank musi uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące statusu działalności:

- Czego dotyczy działalność firmy?

- Jaką działalnosć firma będzie prowadzić w Gruzji? 

- Czy jest możliwość przesłania nam nazwy kraju/krajów swojego głównego biznesowego partnera/klienta?

- W załączeniu adres firmy.