Bank PKO - konto dla firm europejskich Polska

Min. Wpłata - 0
Obecność osobista - Nie
Bankowość online -
Karta debetowa -
Konfiguracja usług bankowych
Razem

Warto wiedzieć

Bank PKO

Bank PKO (Polska Kasa Oszczędnościowa) - podstawowe informacje:

 

 • Największy bank uniwersalny w Polsce.
 • Założony w 1919 roku.
 • Prawie 3000 oddziałów w całej Polsce
 • Kapitał własny - 1 250 000 000 zł
 • 9 mln klientów (najwięcej w Polsce) 

 

Zasady otwierania kont w Polsce:

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, przygotujemy przegląd dla każdego wymienionego podmiotu prawnego, w tym dla osob fizycznych (rzeczywisty beneficent każdej firmy), który zawiera:

 1. Poznaj swojego klienta (Know You Client, KYC) - procedura. jaką muszą przeprowadzać instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty do zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania pewnych, odpowiednich oraz trafnych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną. Wymaga paszportu, lub jego kopii.
 2. Procedura Due Diligence - poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.
 3. Przygotowanie pełnej oceny ryzyka.
 4. Aktualizacja przedłożonych dokumentów w odniesieniu do osób trzecich - pośredników, banków itp.
 5. Stwierdzenie zgodności wszystkich wymaganych dokumentów
 6. Informację zwrotną od banku, który zaakceptuje złożenie wniosku, o utworzenie konta.

 

 

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku bankowego w Polsce:

(wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez Apostille)

- Wyciąg/COI z rejestru handlowego

- Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do otwarcia rachunku bankowego w imieniu osoby prawnej

 

Jeśli jest więcej niż jeden dyrektor firmy, wówczas wtedy osoby do reprezentowania muszą być wskazane na wyciągu  z rejestru. Bank musi mieć pewnośc, ze osoba udzielająca przełnomictwa, może podejmować wiążące dla spółki decyzje.

 

Szczególne przypadki:

- Zarząd udzieli pełnomocnictwa wtedy, gdy wyciąg zawiera jego pełne imie i nazwisko.

- jeśli wyciąg nie zawiera wszystkich informacji, ktore są wymagane w PKO, wówczas konieczne będzie dostarczenie innych dokumentów, takich jak umowa spółki, lub dokumnetów rejestracyjnych.

- Wykaz dokumentów do spółek komandytowych powinien określać komplementariusz. Dlatego też będziemy badać jakie dokumenty będą wymagane w przypadku spółek komandytowych. Ostateczne lista wymaganych dokumentów, zależeć będzie od struktury tych spółek.

 

3. Przygotowanie dokumentów dla zagranicznej obsługi

a) wszystkie wymagane dokumenty musza być poświadczone przez Apostille.

Apostille jest certyfikatem autentyczności podpisów i samych dokumentów. W przypadku, gdy dany kraj nie jest sygnatariuszem Konwencji haskiej, to
będzie konieczne do legalizacji dokumenty w dwóch krajach - pierwszy w kraju wystawienia dokumentu, a następnie kraj odbioru dokumentu.

Lista krajów, które są sygnatariuszami konwecji haskiej, dostępna pod adresem - https://www.hcch.net/en/states/hcch-members

 

b) ważnośc dokumentów wynosi 6 miesięcy. Nasze biuro powinno odebrać dokumenty z minimum jednym miesiącem ważności.

 

Lista dodatkowych dokumentów, ktore mogą być wymagane:

- Statut (Jesli dotyczy)

- Akt założycielski

- Memorandum/Umowa Spółki (jeśli dotyczy)

- Wykaz akcjonariuszy