Jak założyć firmę na Słowacji - spółka s.r.o.

Jak założyć firmę na Słowacji - spółka s.r.o.

Działalność gospodarcza / 12 maja 2020

Prościej niż może się wydawać!

Gotowa spółka SRO na Słowacji

Pandemia koronawirusa wyraźnie ograniczyła mobilność. Wiele osób utraciło możliwość
podróżowania i przemieszczania się, a to wiąże się z brakiem możliwości wypełnienia
wszystkich procedur formalnych związanych z rejestracją działalności gospodarczej i
rejestracji jako podatnik VAT. Jest jednak rozwiązanie tego problemu! Kupując gotową
spółkę z rejestracją VAT przestajemy być uzależnieni od urzędników i wizyt w
urzędach. Dlaczego jeszcze warto to zrobić?

Doskonała propozycja dla osób ceniących czas i wygodę – gotowa słowacka
spółka z VAT!


Zależy Ci na czasie? Nie chcesz być uzależniony od urzędów? Zostań wspólnikiem
słowackiej spółki S.R.O. (Společnost s ručením omezeným), która jest odpowiednikiem
polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz to zrobić jeśli jesteś osobą
fizyczną lub innym podmiotem, nie masz zaległości podatkowych i jesteś rezydentem UE.

 

Zmiana wspólnika – co jest potrzebne, aby zarejestrować się w Rejestrze
Handlowym?


Na czym polega cała procedura? Spółka, której staniesz się wspólnikiem będzie już założona.
Zmiana właścicielska uwidoczni się przez aktualizację danych wpisanych do Rejestru
Handlowego Republiki Słowackiej. W przypadku sprzedaży udziałów lub innych zmian
rejestrowych należy o tym powiadomić odpowiedni S.R.O. w terminie do 15 dni od daty
podjęcia decyzji. Zmiana struktury właścicielskiej wejdzie w życie i stanie się formalnością
po otrzymaniu orzeczenia Sądu Rejestrowego.
Wpis o zmiany wspólnika w Rejestrze Handlowym wymaga załączenia następujących
dokumentów, takich jak:

 • protokół z Walnego Zgromadzenia Wspólników,
 • umowa przeniesienia udziałów,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, 
 • oświadczenie o przekazaniu kapitału założycielskiego, czyli pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie złożenia wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Handlowym.

 

Jak przebiega procedura nabycia gotowej słowackiej spółki z VAT? Krok po kroku


Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przystępujemy do dalszych działań.

Procedura wygląda następująco:

 1. Umowę można zawrzeć w drodze korespondencyjnej z założeniem, że składany
  podpis jest uwierzytelniony. Sugerujemy polskim klientom, aby korzystali z usług
  notarialnych, świadczonych przez słowackie jednostki konsularne, mieszczące się na
  terenie Polski. Czynności te nie wymagają obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Opieczętowane dokumenty przesyłamy do pełnomocnika.
 3. Ten uzupełnia dokumentację o zgodę administratora podatkowego na przepisanie udziałów.
 4. W związku ze zmianą wspólnika w spółce zgoda administratora podatkowego na
  przepisanie udziałów musi zostać dostarczona do właściwego urzędu skarbowego. W
  tym przypadku nie ma dodatkowych opłat.

Jeśli zmiana danych wspólnika w Rejestrze Handlowym zakończy się powodzeniem,
otrzymasz potwierdzenie na piśmie wraz z odpisem z S.R.O. Zmiana wspólnika w
spółce przetwarza się w ciągu 7 dni od daty nadania opłaconego wniosku.

 

Słowacka spółka z VAT – zalety nabycia


Czas to pieniądz – tym bardziej teraz, w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez
COVID-19! Nie bądź uzależniony od decyzji urzędników. Zapomnij o wizytach w urzędach.
Zostaw nam wszelkie formalności i zostań wspólnikiem gotowej spółki z VAT na Słowacji. 

Najważniejsze zalety tego rozwiązania to:

 • kapitał założycielski w wysokości 5000.00 € zostanie wniesiony na podstawie
  oświadczenia o posiadanych środkach,
 • bezproblemowa kontynuacja działalności z zachowaniem statusu podatnika VAT,
 • przejrzysty system podatkowy,
 • niskie koszty utrzymania,
 • oszczędność czasu i pieniędzy.

Poszukujesz gotowej spółki na Słowacji? Napisz do nas przez formularz w zakładce KONTAKT!

Gwarantujemy przygotowanie i obsługę transakcji. Rozwiejemy Twoje wszelkie wątpliwości i odpowiemy na wszystkie
pytania. Profesjonalnie i z dbałością o wszystkie detale zajmiemy się wszystkimi formalności.
Współpraca z nami to pewność, bezpieczeństwo i wygoda!