Hurtowa sprzedaż i transport alkoholu w EU

Hurtowa sprzedaż i transport alkoholu w EU

Podatki / 27 lipca 2017

Procedury celne związane z transportem alkoholu na terenie Unii Europejskiej – o czym warto pamiętać?

Prowadzą Państwa firma działalność związaną z handlem międzynarodowym? Państwa firma produkuje, kupuje, albo sprzedaje alkohol (piwo,wino, lub destylaty)? A może myśleli Państwo, aby się tym zająć w przyszłości lub zainwestować w podobny biznes? Muszą Państwo zatem wiedzieć, że alkohol jest objęty podatkiem akcyzowym, podobnie jak wyroby tytoniowe czy produkty energetyczne. Sprawa jeszcze się komplikuje przy działalności międzynarodowej na terenie Unii Europejskiej. Tutaj dochodzą dodatkowe procedury celne, które powinni Państwo znać. Dziś rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Polska należy do unii celnej – z czym to się wiąże? 

Wspominaliśmy już o tym, że handel alkoholem i jego dostawa na terenie krajów należących do Unii Europejskiej podlega pewnym procedurom, o których powinien wiedzieć każdy, kto działa w branży. To trudne zagadnienie! Zbierzmy zatem wszystkie informacje w jednym miejscu.

Jeśli Państwa firma produkuje lub handluje towarami, które są objęte podatkiem akcyzowym, a przede wszystkim alkoholem, powinni Państwo dobrze znać aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące płacenia akcyzy oraz procedury celne, związane z jego transportem na terenie Unii Europejskiej, której polska jest członkiem od 2004 roku.

Od czasu, kiedy Polska dołączyła do krajów UE (1 maja, 2004 roku), obowiązują nas te same przepisy celne. Nasz kraj należy od tamtej pory do unii celnej, co oznacza, że przewożone z krajów członkowskich towary nie są obciążone cłem. Trzeba spełnić jednak jeden warunek – towar musi być przeznaczony do użytku własnego. Jak to wygląda w przypadku alkoholu? Aby celnicy nie nałożyli cła, powinien mieć charakter okazjonalny, co przekłada się na jednorazową ilość przewozu. Dozwolone ilości to:

- wino alkoholizowane (porto, sherry) do 20 litrów

- napoje spirytusowe do 10 litrów;

- wino zwykłe – do 90 litrów;

- wino musujące – do 60 litrów; - piwo – do 110 litrów.

W praktyce bywa tak, że kiedy przewozimy dane ilości, nie zapłacimy cła. Nas interesuje jednak procedura celna związana z działalnością handlową.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy – kiedy można zawiesić pobór akcyzy?

Jednak nawet kiedy zajmujemy się działalnością handlową, nie musimy płacić akcyzy od razu i możemy zawiesić jej pobór. Jakie warunki trzeba spełnić, aby to zrobić? I czy każdy ma do tego prawo? Procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładunku i transportu alkoholu. Polega ona na tym, że stosuje się zerową stawkę akcyzową. Inaczej mówiąc, podmiot nie płaci akcyzy. Aby ją zastosować, muszą zostać spełnione warunki określone w ustawie o podatku akcyzowym oraz dotyczą sytuacji gdy wyroby akcyzowe, w tym alkohol: znajdują się w składzie podatkowym; są transportowane między składami podatkowymi na terytorium kraju; są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE. Warto wspomnieć, że procedura dotyczy głównie alkoholu i nie ma zastosowania w przypadku produktów akcyzowych, takich jak energia elektryczna, wyroby gazowe, wyroby węglowe oraz suszu tytoniowy.

Czym jest EMCS i jak może się przydać?

EMCS to skrót od Excise Movement and Control System, który można wyjaśnić jako System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych. Czym jest i na czym polega? EMCS jest wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych, w tym alkoholu i wykorzystywany jest w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Dotyczy zarówno obrotu krajowego, jak i międzynarodowego, oczywiście w ramach UE. Obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku i dotyczy wszystkich podmiotów. System działa w ten sposób, że elektroniczny dokument e-AD zastąpił papierowy administracyjny dokument towarzyszący (ADT), który przed 2012 rokiem był dołączany do każdej przesyłki z wyrobami akcyzowanymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Jakie podmiotu są uprawnione do odbioru alkoholu na terenie UE?

Można wyróżnić następujące podmioty, które mają prawo do odbioru wyrobów alkoholowych na terenie Unii Europejskiej. Są to:

- zarejestrowany dostawca wyrobów akcyzowych – podmiot, który posiada zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca i dostawca wyrobów akcyzowych, umożliwiający nabywanie w procedurze zawieszenia wyrobów akcyzowych z innych krajów członkowskich UE, bez konieczności ponoszenia kosztów akcyzy, należnej w kraju dostawcy. Warto dodać, że zarejestrowany odbiorca, może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych również na rzecz innych podmiotów.

- skład podatkowy – miejsce, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane, przeładowywane, lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane (wraz z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy). podmiot prawny, korzystający z jednorazowego zezwolenia

- podmiot prawny, który uzyskał jednorazowe pozwolenie na odbiór i skorzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jak uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Uzyskanie takiego zezwolenia jest stosunkowo prostą procedurą i możemy wyróżnić jej dwa rodzaje: w procedurze zawieszonej akcyzy dla podmiotów, które posiadają już umowę ze składem podatkowym; z przedpłatą akcyzy dla podmiotów korzystających z usług osób trzecich.

Odbiorcą wyrobów akcyzowych może zostać podmiot prawny, który:

- nie jest na etapie likwidacji;

- jest reprezentowany przez osoby, które ogłosiły dawniej upadłość lub miały konflikt z prawem;

- nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych - posiada odpowiednie miejsce składowania, określone przepisami celnymi;

- posiada dostęp do systemu rozliczeń poboru akcyzy.

Są też dodatkowe warunki dla składów podatkowych i rejestrowanych odbiorców, które odnoszą się do zezwoleń stałych i czasowych. W niektórych krajach, takich jak na przykład Holandia, niezbędne jest posiadanie nieruchomości. Przepisy nie określają jego charakteru i przeznaczenia, ale liczy się sam akt własności. Potrzeba również zabezpieczenia finansowego, na przykład w formie kapitału zakładowego, depozytu lub gwarancji bankowej. Jak można zauważyć, procedura jest najeżona kruczkami prawnymi oraz skomplikowanymi, i nie zawsze jasnymi przepisami.

Jeśli zależy Państwu na uzyskaniu niezbędnego pozwolenia, mogą Państwo zgłosić się do nas! Nasi specjaliści wiedzą jak uruchamiać podobne przedsięwzięcia i od lat działają z licznymi sukcesami w Irlandii, Bułgarii i Holandii.